Distans- eller kontorsarbete i framtiden?

Publicerad: 2021-05-31

Vi är många som varit mer eller mindre tvungna att ställa om och arbeta hemifrån under de senaste månaderna, oavsett om vår arbetsgivare tillämpade distansarbete innan pandemin. Hur har det fungerat? Och hur kan det se ut i framtiden?

För den som är van vid distansarbete kanske påtvingat hemarbete är en baggis, men för de som är vana att åka in till kontoret kan omställningen bli tuff.

Både för- och nackdelar med distansarbete

Företagskultur och teamkänsla förändras drastiskt när vi tvingas ha alla våra möten via skärmar och även om tekniken fungerar problemfritt så påverkas vi av att inte träffa varandra fysiskt i vardagen. Sedan coronapandemin bröt ut i Sverige under våren 2020 har det gjorts en rad undersökningar kring distansarbete.

I en av undersökningarna, Det hybrida arbetslivet, som Kantar Sifo genomfört i samarbete med Tele2 i november 2020, svarade 3005 tjänstemän som alla har tillämpat distansarbete under större delen av år 2020. De som svarade var både chefer och anställda i åldrarna 25–64 år, från företag inom olika branscher runtom i Sverige.

Undersökningen visar att 65 % upplever att distansarbetet går ut över trivseln då man saknar det sociala med sina kollegor, men 67 % av de som svarar upplever att distansarbete fungerar bra överlag. 59 % upplever att man är lika produktiv och effektiv som när man arbetar på kontoret.

Kontroll över distansarbete

Distansarbete är numera både accepterat, och under pandemin starkt rekommenderat. Men enligt undersökningen Det hybrida arbetslivet vill 1 av 5 chefer ha en ”check-in” en viss tid varje dag, och lika många vill kunna reglera vilka dagar medarbetarna får jobba hemifrån. 10 % av alla chefer efterfrågar dessutom en teknisk kontrollfunktion som visar hur mycket deras anställda faktiskt arbetar.

Att kontrollera sina anställda på ett sådant sätt är ovanligt i Sverige. Om en arbetsgivare skulle vilja övervaka eller göra kontroller med hjälp av uppgifter som samlas in genom olika IT-system så måste Dataskyddsförordningen, GDPR, följas. Sådana kontroller får alltså inte göras i smyg, de anställda har alltid rätt att få tydlig information om vilka kontroller som görs.

Framtiden

Hur och var arbetet kommer att ske i framtiden siar många om. I Det hybrida arbetslivet framgår att 7 av 10 tycker det är viktigt att kunna bestämma över sin arbetstid och 6 av 10 uppger att de vill arbeta mer på distans i framtiden än vad de har gjort hittills.

I en artikel i tidningen Kollega berättar trendspanaren Magnus Lindkvist att några av världens största företag som Twitter, Amazon och Apple har erbjudit sina medarbetare att jobba hemifrån så mycket de vill resten av livet. Dock kommer lönerna också att justeras så att de motsvarar löneläget i den del av landet man bor och jobbar ifrån. Vilket i praktiken kanske innebär sänkt lön för anställda som bor långt ifrån sin arbetsplats.

Ett flexiblare arbetsliv i framtiden?

Vi är alla olika, en del har mindre behov av sällskap och småprat vid kaffemaskinen. Då kanske det räcker med den digitala sociala interaktionen. Det finns också de som alltid har arbetat på distans och har sin arbetsgivare på en annan ort eller i ett annat land. För dem är detta arbetssätt inget nytt.

Det finns också arbetsplatser där personalen har en motsatt inställning och där många vantrivs med att arbeta på distans. De vill ha det sociala sorlet och trivs bäst med folk omkring sig.

Under våren 2020 genomförde Castellum en stor undersökning på temat Framtidens arbetsplats. Där framgick att önskan om balans i livet är en stark drivkraft för ökad flexibilitet. Hela 84 % uppgav att hjälp med livspusslet är viktigt för att en arbetsplats ska vara attraktiv. Samtidigt visade undersökningen att arbetskamrater är det vi rankar högst på arbetsplatsen. Därför inför Castellum nu ett mer flexibelt arbetsliv och erbjuder sina medarbetare att ”Jobba var de vill, när de vill.”

"De flesta av oss vill nog helst ha en mix av fysiska möten och enskilt arbete på distans, men att hög flexibilitet blir norm i arbetslivet även efter pandemin är det nog ingen tvekan om. Friheten att kunna välja och att varva arbetssätten är den stora behållningen här", säger Helena Dino, HR-direktör på Castellum i ett pressmeddelande. 

Nu när många arbetar på distans kan det vara bra att veta vad man kan tänka på för att få det att fungera så bra som möjligt, oavsett om man kommer att tillämpa flexibelt arbete i framtiden eller inte.

Tips för ett flexibelt arbete:
  • Ha en öppen dialog – om något fungerar mindre bra, se till att tala om det.
  • Sätt rutiner – kulturen förändras vid distansarbete, sätt era riktlinjer för hur ni vill att till exempel ett möte ska vara. Kanske ska ni ha olika forum för olika typer av möten.
  • Ha tydliga förväntningar – se till att det finns tydliga uppgifter och mål så att man vet vad som förväntas av vem i organisationen.
  • Se över era digitala verktyg – det kanske finns uppdateringar som gör att man kan arbeta ännu mer effektivt.
  • Ha förtroende och tillit till varandra – ingen vill känna sig ständigt kontrollerad eller övervakad i sitt arbete.
  • Individanpassa – det finns ingen ”one way fits all”, försök att anpassa individuellt för att få ett så effektivt arbete som möjligt.
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

KUNSKAP & INSPIRATION
Arbetar du hemifrån?

Vi ger dig några tips om vad du kan tänka på för att få ett så effektivt arbete som möjligt.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Arbete hemifrån?

Våra glädjespridare ger dig sina tips om hur du håller modet uppe och behåller den sociala kontakten.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Tänker du på att röra dig under arbetsdagen?

Vår friskvårdsexpert berättar mer om hur du kan tänka för att få in mer rörelser i din arbetsdag.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Går det att ställa om friskvårdsarbetet i kristid?

Friskvårdsaktiviteter skapar arbetsglädje och gemenskap. Kristin Krylberg berättar hur Hogia ställt om i kristid.

Läs mer