Nytt kollektivavtal testas i förväg och skapar win-win för alla parter

Publicerad: 2022-09-25

När Industriarbetsgivarna förhandlar med GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, inför avtalsrevidering och övergång från att avtalens beräkningsgrund är baserad på timlön till i stället månadslön, väljer man att ta hjälp av sin systemleverantör Hogia för att få klarhet och slippa gissa.

I parternas arbete med att förnya avtalet för sågverksarbetare uppstod osäkerhet. Hur kommer de nya reglerna att påverka såväl arbetsgivare som arbetstagare? Kommer det nya förslaget att generera vinnare och i så fall också förlorare? Vad innebär detta rent ekonomiskt i realiteten?

Det var med dessa frågor på agendan som vi på Hogia kopplades in, berättar Madelene Hiller Wijk, HR-konsult på Hogia och expert på just lönesystem. Med hjälp av våra system och kunders data har vi kunnat simulera alternativa utfall. De analyser vi levererat har omfattat ekonomiska jämförelser mellan den nuvarande timbaserade lönen, satt i relation till en månadslön, baserat på exakt samma arbetstid men med hänsyn tagen till alla nya parametrar, såsom OB-tillägg och övertidsersättning.

Med hjälp av våra system och kunders data har vi kunnat simulera alternativa utfall.

Integritetsskydd

En av fördelarna med att använda sin systemleverantör för att genomföra denna typ av simuleringar är att resultatet säkerställer totalt skydd för personlig integritet och sekretess. 

– De två kunder som varit involverade i testerna hade redan från början kontakt med arbetsgivarorganisationen. Utifrån detta har vi använt data från hundra av deras medarbetare, men vår leverans tillbaka till uppdragsgivarna har enbart bestått av siffror, intygar Madelene Hiller Wijk. 

Det utförda testarbetet har varit extra värdefullt, då nya skrivningar i avtal kan vara utmanande för systemleverantörer att hantera. I detta fall har Hogia på ett tidigt stadium kunnat säkerställa att lönesystemet fungerar optimalt för de nya villkoren. 

– Det är ju alltid vår strävan att kunna erbjuda ett lönesystem som kräver minsta möjliga handpåläggning, säger Madelene.

Från arbetsgivarsidan är möjligheten att testa avtalseffekten i förväg nästintill en förutsättning för att parterna ska kunna enas på bästa sätt. 

– Utan den hjälp vi fått av Hogia hade nog inte omskrivningen av avtalen varit görbar, menar Sarah Mårtensson, förhandlare på Industriarbetsgivarna. Vi håller helt på att vända på skutan och det är stora värden vi pratar om. Även om vi inte är helt klara ännu är förutsättningarna för att komma i mål just nu väldigt goda – till stor del tack vare de undersökningar och analyser som Hogia kunnat bistå med. 

 
 
KUNSKAP & INSPIRATION
Nya reseavdraget - många vinner på de nya reglerna

1 jan 2023 gäller nya regler för reseavdrag. För resor till jobbet spelar det ingen roll om du åker med bil eller kollektivtrafik. Med höjd milersättning!

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Nya LAS-reglerna 2022 är här - har du koll?

Nya LAS trädde i kraft i juni 2022 och tillämpas från 1 oktober. Vad innebär de och vad behöver du informera om? Det är hög tid att förbereda sig!

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Pär Johansson gästar Hogias Kompetensdagar för Lön & HR 2023

Vi ser fram emot Pärs föreläsning på Kompetensdagarna och kunde inte hålla oss, vi ville höra mer om hans framträdande. Detta kan du förvänta dig!

Läs mer
NYHETSBREV HR/LÖN
HR-info – insikter, inspiration och tips

Din kunskapskälla som ger dig insikt, inspiration och tips inom HR, lön, ledarskap, personal och hälsa.

Läs mer
Bransch
Industri

Affärslösningar för tillverkande industri

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!