Nya LAS är här! Har du koll?

Publicerad: 2022-09-26

Det har garanterat inte passerat obemärkt. Arbetet med att revidera Lagen om anställningsskydd har pågått i flera år. Ändringarna trädde i kraft 30 juni i år och de nya reglerna börjar tillämpas från 1 oktober. Men vad innebär dessa i praktiken? Om du inte redan börjat förbereda dig, är det hög tid nu!

– Ja, de nya LAS-reglerna kräver faktiskt en del förberedelser och administrativa anpassningar för att kunna efterlevas, säger Hogias HR-expert Erik Douglasson. Jag rekommenderar alla att investera lite tid i detta, så inget missas. 

Övergripande kan man konstatera att förändringsarbetet innehåller två stora punkter; eventuell omskrivning av framtida anställningsavtal samt utbildning av chefer.

Nya LAS trädde i kraft i juni 2022 och tillämpas från 1 oktober

Hög tid att revidera anställningsavtalsmallar

Redan från 29 juni gäller att de anställda har rätt till detaljerad skriftlig information i sitt anställningsavtal. Som arbetsgivare behöver man säkerställa att de mallar som används är uppdaterade och anpassade till det nya regelverket. 

Utöver det som hittills funnits skyldighet att tydligt informera om, såsom arbetsuppgifter, anställningsform, lön, förmåner, semester osv, tillkommer nu krav på information. 

Några exempel är:

 • Hur ofta och på vilket sätt löneutbetalning sker
 • Förtydligande gällande arbetstid och arbetsdagslängd
 • Prövotidslängd inklusive speciella villkor under denna period
 • Förtydligande om arbetstagarens arbetsplats eller, om sådan saknas, direktiv för var arbetet ska utföras och vem som bestämmer var
 • Tydlighet gällande övertids- och mertidsarbete inklusive eventuell ersättning
 • Information om berättigade utbildningar
 • Regler för hur skiftbyte
 • Minsta tidsfrist för besked om ordinarie arbetstid samt jourtid
 • Regelverk för avslutande av anställning
 • Information om att arbetsgivaravgifter betalas av arbetsgivaren
 • Förtydligande gällande den sociala trygghet som arbetsgivaren tillhandahåller
 • Om arbetstagare hyrts ut av bemanningsföretag: uppgift om kundföretagens namn och adress

Man behöver dock inte revidera befintliga, skriftliga anställningsavtal men vara beredd på att, om arbetstagaren önskar, komplettera med den information som saknas.

– Vill man vara proaktiv kan man gott, utan uppmaning, delge alla redan anställda den kompletterande informationen i en skriftlig bilaga. Det skulle kunna vara en snygg och seriös gest, menar Erik Douglasson.

… och att kompetensutveckla cheferna

De nya reglerna innebär en stor del förändringar i villkor som bör ligga i bakhuvudet redan i rekryteringsfasen, och kanske framför allt, när man är framme vid förhandling inför anställning. Hit hör exempelvis turordningsregler. Sist-in är faktiskt inte längre säkert först-ut. Att arbetstid utgår från heltid som norm, att det skett förändringar i när visstidsanställning övergår i tillsvidareanställning och kunskap om det nya offentliga omställningsstudiestödet, är nödvändig kunskap för alla anställande chefer. 

Man kan absolut själv läsa in sig på de regler som nu gäller. Börja gärna med att läsa den artikel vi skrev i våras där vi går mer på djupet i de olika regeländringarna och effekterna av förändringen: Så kan du påverkas av de nya LAS-reglerna.

– För egen del skulle jag nog gärna också komplettera med en gedigen föreläsning eller utbildning på ämnet, för att verkligen känna mig säker på vad som gäller, avslutar Erik Douglasson, och önskar alla lycka till!

KUNSKAP & INSPIRATION
Så kan du påverkas av de nya LAS-reglerna

Vår HR-expert Erik Douglasson berättar mer och ger sina kommentarer på förändringarna i LAS.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Otrygghet eller lättare att få nytt jobb?

LAS, lagen om anställningsskydd förändras. Vi sammanfattar hur de största förändringarna påverkar dig som anställd.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Pär Johansson gästar Hogias Kompetensdagar för Lön & HR 2023

Vi ser fram emot Pärs föreläsning på Kompetensdagarna och kunde inte hålla oss, vi ville höra mer om hans framträdande. Detta kan du förvänta dig!

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Nya reseavdraget - många vinner på de nya reglerna

1 jan 2023 gäller nya regler för reseavdrag. För resor till jobbet spelar det ingen roll om du åker med bil eller kollektivtrafik. Med höjd milersättning!

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Nya avtal testas i förväg med Hogia & Industriarbetsgivarna

I arbetet med att förnya avtalet för sågverksarbetare uppstod osäkerhet. Hur kommer de nya reglerna påverka arbetsgivare och arbetstagare?

Läs mer
NYHETSBREV HR/LÖN
HR-info – insikter, inspiration och tips

Din kunskapskälla som ger dig insikt, inspiration och tips inom HR, lön, ledarskap, personal och hälsa.

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!