Inför 2024 – ekonomiska förändringar som väntar

Publicerad: 2023-12-13

Ett nytt år innebär alltid förändringar att hålla koll på, och detta år är inget undantag. Prisbasbeloppet, som används för att beräkna olika förmåner och avgifter, uppdateras årligen för att spegla förändringar i prisnivån. Med den senaste tidens höga inflation är det inte förvånande att det i år, likt föregående år, är en ovanligt stor justering. Från och med årsskiftet slopas även nedsättningen i arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 15 och 18 år, och den tillfälliga sjunde skattekolumnen tas bort.

Statistiska Centralbyrån uppdaterar årligen prisbasbeloppet för att spegla den aktuella prisnivån, baserat på det allmänna prisläget i juni föregående år. Det här påverkar olika aspekter, som garantipensioner, studiemedel, schablonberäkningen för bilförmåner, föräldrapenning och sjukpenning, som alla justeras för att hålla jämna steg med prisutvecklingen och se till att hushållens reella inkomster bibehålls.

Det är inte förvånande att prisbasbeloppet i år, likt föregående år, ökar betydande. Det ökande konsumentprisindexet, som ligger till grund för prisbasbeloppet, återspeglar den stigande inflationen. För 2024 höjs beloppet med 4 800 kronor från förra året, vilket resulterar i ett prisbasbelopp på 57 300 kronor. Det skattefria traktamentet, som arbetsgivare kan tilldela medarbetare under tjänsteresor, höjs också med 30 kronor till 290 kronor till följd av det höjda prisbasbeloppet.

Nedsättning slopas och skattekolumn försvinner

Arbetsgivaravgifterna förblir oförändrade på 31,42 %, vilket är samma nivå som de legat på sedan 2009, även om det har funnits differentierade avgifter för vissa åldersgrupper under denna period. Den 1 april 2023 slopades nedsättningen för åldersgruppen 19–23 år. Nu, från och med 1 januari 2024, kommer även nedsättningen för unga mellan 15–18 år att tas bort, så att de kommer att ha samma arbetsgivaravgift som övriga, det vill säga 31,42 %. De som har lägre avgifter är nu de födda 1957 eller tidigare som endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 %.

Under 2023 infördes en tillfällig skattekolumn, kolumn 7, för de födda 1957. Denna kolumn var tillfällig och gällde enbart för det beskattningsåret. Från och med 2024 kommer det återigen bara finnas sex skattekolumner.

KUNSKAP & INSPIRATION
Lagändringsförslag: Full AGI för ungdomar 15-18 år

Fr o m 2024 föreslås full AGI för ungdomar 15-18 år enligt Finansdepartementets förslag. Läs mer om lagändringen.

Läs mer
Lönesystem
Heltäckande lönesystem för alla typer av verksamheter

Med Hogia får du ett lönesystem som är anpassat för din bransch och med kunnig support som sätter dig som användare i fokus.

Läs mer
NYHETSBREV HR/LÖN
HR-info – insikter, inspiration och tips

Din kunskapskälla som ger dig insikt, inspiration och tips inom HR, lön, ledarskap, personal och hälsa.

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!