Extra bra tips inför lönesamtal

Hur ser löneprocessen ut på ditt företag? Gissa inte, utan se till att ta reda på fakta. När sätts lönen, vem sätter lönen och vad belönas är punkter du bör ha koll på. Har ni lönesamtal med förhandling eller är lönesamtalet bara ett tillfälle där du meddelas om hur din nya lön blir? Lön är också något som kan diskuteras vid medarbetarsamtal och/eller utvecklingssamtal. Är rutinerna otydliga kan du själv be om ett möte med din chef för att diskutera lönen.

Ett säkert sätt att påverka lönen är helt enkelt att byta arbetsgivare. Men om inte det är aktuellt finns det tre sätt att åtgärda ditt löneläge. Det hjälper inte att sitta och sura, utan du måste själv agera.

 • Ta på dig fler och/eller svårare arbetsuppgifter
 • Utveckla dina kunskaper på områden som efterfrågas
 • Försök prestera mer och bättre.

Utöver lönen finns det andra förmåner som du kan försöka påverka:

 • Rörlig lön, exempelvis bonus
 • Annan arbetstid, möjlighet att arbeta hemifrån, längre semester eller extra pensionsinsättning till exempel.

A och O för ett lyckat lönesamtal är att vara väl förberedd och ha rätt inställning. Det vill säga, betrakta samtalet som en dialog och inte som en boxningsmatch.

Så här kan du gå till väga om du har bestämt dig för att höja lönen med låt säga 10 eller 15 procent:

 1. Fråga din chef vad som krävs för att få högre lön.
 2. Påminn om bra saker som du har gjort, speciellt om det var överraskande och egentligen låg utanför ditt egentliga arbete.
 3. Klargör att du trivs på arbetet och med chefen och att du vill utvecklas så långt som möjligt.
 4. Prata väl om dig själv och undvik att skvallra om andra eller tala illa om dem.
 5. Försök också att vara framåtblickande, att vara lite visionär.
 6. Försök att låta bestämd utan att vara kaxig under samtalet.
 7. Finns det något underlag som arbetsgivaren har som grund vid samtalet – be att få en kopia.
 8. Bemöt chefens motargument genom att hela tiden bolla tillbaka med följdfrågor, exempelvis: ”Hur menar då? ”På vad grundar du ditt påstående?”
 9. Du ska inte låta aggressiv. Sättet du svarar på har betydelse för utgången av samtalet

Ämnen du bör undvika i ett lönesamtal:

 • Din egen dåliga ekonomi. Din arbetsgivare har inget ansvar för din ekonomi.
 • Att du bara fick lite förra året. Det är inget som motiverar att du ska få mer den här gången.
 • Nämn inte att andra har fått mer i löneökning.
 • Säg inte att om du inte får en viss summa kommer du att se dig om efter ett annat jobb.
 • Säg inte att du kommer att hålla igen på ditt engagemang om du inte får tillräcklig löneökning.
 • Bli inte upprörd eller arg. Om situationen ändå kärvar till sig be att få betänketid och bestäm tid för ett nytt möte.

Om du blir erbjuden ett nytt jobb, tacka för erbjudandet, men svara inte ja på stående fot. Se till att få betänketid. Om du ska bli chef för andra, det vill säga någon form av arbetsledare är 25 procents högre lön rimligt. Den löneökning som grundar sig på befordran ska inte belasta det allmänna utrymmet vid årets lönerevision.

Det är inte ovanligt att chefers övertid kompenseras med förlängd semester i stället för med pengar. Fundera på vad det kan betyda för dig. Kanske är det till och med mer värt för dig med ett par dags extra ledighet?

Blir du erbjuden ett högt chefsjobb, tänk då på att Lagen om anställningsskydd, kanske inte gäller. Se då till att gardera dig med lång uppsägningstid och avgångsvederlag.
Du bör också vara försiktig med att gå med på så kallade konkurrensklausuler.

En konkurrensklausul är en del av anställningsavtalet som förbinder dig som anställd att, inom en viss tid efter att anställningen upphört, inte ta anställning hos konkurrerande företag eller starta eget företag som konkurrerar med den förre arbetsgivaren.

Normalt gäller att den anställde måste få ersättning under "karantänen", för att klausulen överhuvudtaget ska anses skälig. En konkurrensklausul gäller heller inte om den anställde blivit uppsagd. Konkurrensklausulernas tidsramar och omfattning varierar, men två år är vanligt.

 
Kunskap & inspiration
Räkna ut löneprocent
Kunskap & inspiration
Beräkning av retroaktiv lön
Hogia MyPayslip
Skicka lönespecar digitalt