Dags att förlägga semester - har du koll på vad som gäller?

På många arbetsplatser är april månad deadline för att planera in årets huvudsemester och de anställda ska meddela sina önskemål till sin arbetsgivare. Det är bra att börja semesterplaneringen i tid så att både medarbetare och arbetsgivare blir nöjda med hur semestern förläggs. Hogias HR-expert, Linda Brännstedt, ger dig här lite tips om vad du bör tänka på som arbetsgivare.

Arbetsgivare har en skyldighet att förlägga och bevilja en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor (den så kallade huvudsemestern) under perioden juni - augusti.

– Tanken är förstås att arbetsgivaren ska komma överens med medarbetaren om när huvudsemestern ska förläggas. Går det inte att komma överens, då är det arbetsgivaren som i slutänden bestämmer över förläggningen, berättar Linda. Medarbetaren har rätt till att senast två månader före önskad semester få besked om semestern har beviljats. Det gäller både huvudsemester och annan semester, som till exempel den femte semesterveckan eller enstaka semesterdagar. När semestern väl är beviljad och utlagd kan arbetsgivaren inte dra in eller ändra den.
Semesterlagen är dispositiv vilket innebär att delar av lagen kan åsidosättas genom att arbetsgivare och anställd förhandlar om annat än vad lagen föreskriver alternativt att arbetsplatsen omfattas av ett kollektivavtal som reglerar hanteringen av semester för aktuell arbetsplats.

För att medarbetaren ska ha rätt till semesterlön under ledigheten krävs att man har tjänat in betald semester. För de företag som tillämpar semesterlagen börjar intjänandeåret den 1 april och slutar den 31 mars året därpå. Arbetsgivaren får inte baka in semesterlön i lönen om anställningen är längre än tre månader, då kan arbetsgivaren bli skyldig till skadestånd.

Vad händer om arbetsplatsen stänger, kan arbetsgivaren tvinga sina medarbetare att ta semester?

– En medarbetare kan aldrig bli tvingad till att ta ut obetald eller sedan tidigare sparad semester. Däremot kan arbetsgivaren lägga ut innestående betald semester om den anställde har sådan kvar och inte begärt att få spara den. Enligt semesterlagen har arbetsgivaren skyldighet att se till att medarbetaren tar ut minst 20 dagar semesterdagar per år. Överskjutande semesterdagar kan medarbetaren spara i max fem år. Semestern är till för vila och återhämtning och kan inte heller bytas mot någon annan form av ersättning, medarbetaren är heller inte skyldig att vara anträffbar under sin semester.

Kan arbetsgivaren beordra någon att avbryta sin semester?

– Ja, arbetsgivaren har rätt att beordra medarbetaren att avbryta sin semester. Dock måste det finnas synnerliga skäl för att bli inkallad från sin semester. Synnerliga skäl kan till exempel vara om det skulle inträffa något så allvarligt att hela verksamheten står och faller med att en medarbetare är på plats eller inte. Arbetsgivaren blir då skyldig att ersätta den ekonomiska skada som uppstår, en rimlig ersättning för att avbryta sin semester måste medarbetaren själv ta ställning till. Om medarbetaren blir sjuk under semestern så kan medarbetaren avbryta semestern, detsamma gäller vid vård av sjukt barn. Detta anmäls som vanligt till arbetsgivaren och återstående semester får tas ut under ett annat tillfälle.

KUNSKAP & INSPIRATION
Frånvaro vid ej beviljad semester - ledde till avsked.

Rutiner för semester, detta bör du som arbetsgivare och anställd tänka på.

Läs mer
Kunskap & inspiration
Semesterskuldsberäkning
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad är semestertillägg? Vi förklarar här.

Vi ger dig en enkel förklaring på vad semestertillägg innebär och vem som har rätt till det.

Läs mer