Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen (1995:1554), förkortas ofta ÅRL, har bland annat till syfte att företagets rapportering så långt som möjligt blir jämförbar och enhetlig. Årsredovisningslagen gäller för företag som ska avsluta räkenskaperna med en årsredovisning. En årsredovisning ska innehålla: balansräkning, resultaträkning, tilläggsupplysningar, förvaltningsberättelse, finansieringsanalys (gäller större företag).

Följande företag ska varje räkenskapsår avsluta bokföringen och upprätta en årsredovisning: aktiebolag, ekonomiska föreningar och sådana handelsbolag som ägs av minst en juridisk person värdepappersbolag och försäkringsföretag (enligt särskilda lagar) bokföringsskyldiga stiftelser.

På engelska: annual

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
Kunskap & inspiration
Digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket
KUNSKAP & INSPIRATION
Kundcase Signit

Digitaliseringen har gjort att Er Revision inte längre är begränsad till att arbeta med kunder i sin egen region.

Läs mer