Grundavdrag

Grundavdrag är ett schablonavdrag som minskar den skattepliktiga inkomsten för fysiska personer. Det varierar i storlek beroende på inkomststorleken och inkomstkällan. Grundavdragets storlek är helt kopplat till prisbasbeloppet.

Grundavdraget får inte vara högre än summan av inkomst av tjänst och aktiv näringsverksamhet minskad med allmänna avdrag.

På engelska: allowance

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Räkna ut kapitalets omsättningshastighet.

Vi ger dig exempel på hur du kan räkna ut kapitalets omsättningshastighet ser ut.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Se hur du räknar ut täckningsgraden här!

Vi hjälper dig att räkna ut täckningsgraden med en enkel formel.

Läs mer