Kapitalets omsättningshastighet

Kapitalets omsättningshastighet = omsättning/balansomslutning (uttryckt i antal)

Basnyckeltal G10 

(Balansomslutning = totala tillgångar)

Kapitalets omsättningshastighet anger hur stor omsättningen (försäljningen) är i relation till de totala tillgångarna. Det visar hur effektivt företaget använder sitt kapital i verksamheten. Varje företag bör försöka uppnå ett så högt värde som möjligt på nyckeltalet, det vill säga binda så lite kapital som möjligt i förhållande till omsättningen. Kapitalets omsättning ökas oftast "enklast" genom att se över/minska lagerhållningen och/eller effektivisera och strama upp kreditgivning och kravrutiner till kunderna. 

Nyckeltalet är mest lämpligt för jämförelser av utvecklingen i det egna företaget eftersom det är beroende av till exempel om verksamheten är kapital- eller personalintensiv samt om företagets lokaler och utrustning ägs eller hyrs.
Kapitalets omsättningshastighet ingår i den så kallade Du Pont-modellen, som beskrivs närmare här: Du Pont-modellen. 


  
   

Exempel: Ett bolag har år 1 en omsättning på 9.300 kr och en balansomslutning på 2.500 kr. Kapitalets omsättningshastighet blir då 9.300/2.500 = 3,7 gånger, vilket innebär att företagets totala kapital omsätts 3,7 gånger per år. År 2 ökar både omsättningen och företagets tillgångar men omsättningen ökar snabbare vilket gör att kapitalets omsättningshastighet ökar till 4 gånger.

KUNSKAP & INSPIRATION
Avkastning på eget kapital, vi visar dig exempel.

Avkastning på eget kapital, nettoresultat, justerat eget kapital, vi förklarar begreppen.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Räkna ut avkastning på sysselsatt kapital, vi visar hur.

Vi visar hur du ska räkna ut avkastningen på sysselsatt kapital.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Avkastning på totalt kapital, så här kan du räkna.

Räntabilitet eller avkastning på totalt kapital, vi förklarar hur du kan räkna ut den.

Läs mer