Täckningsgrad

Vad är täckningsgrad?

Täckningsgrad (TG) = täckningsbidraget (TB) i procent av omsättningen. 

Täckningsgraden är ett nyckeltal som visar hur stor procentuell andel av försäljningspriset som utgörs av täckningsbidraget (TB). Enkelt uttryckt anger det alltså hur stor procentuell andel av försäljningspriset som kan användas för att täcka de gemensamma fasta kostnader för samtliga produkter.

Räkna ut din täckningsgrad med hjälp av vår formel nedan.

Vad anger täckningsgrad?

Täckningsgraden anger hur mycket som blir kvar av varje omsatt hundralapp för att täcka övriga rörelsekostnader, räntor och dessutom ge vinst. Nyckeltalet är mest lämpat för analys av det egna företaget eftersom definitionen av vilka särkostnader som skall vara med kan variera mellan olika företag. 

Om du vill höja ditt företags täckningsgrad bör du se över om det går att öka omsättningen eller minska särkostnaderna. Du bör också se över ditt företags produktmix eftersom täckningsgraden brukar variera för olika produkter. 

Täckningsgrad formel

Formel för täckningsgrad

Exempel: Ett bolag har täckningsbidrag (TB) på 30 kkr och en omsättning på 100 kkr vilket ger en täckningsgrad (TG) på 30/100*100 = 30 %.

Vad är en rimlig täckningsgrad?

Vad som anses vara en rimlig täckningsgrad kan skilja sig från företag till företag, och bransch till bransch. Men cirka 30 % i täckningsgrad anses vara rimligt. Högre procentandelar än 30 % är naturligtvis bra, men ibland kan det vara fördelaktigt att sänka procentsatsen på kort sikt för att kunna ge god avkastning längre fram. 

Vad är täckningsbidrag?

Täckningsbidrag (TB) = Intäkt – Särkostnad.

Täckningsbidrag = ett nyckeltal som anger omsättningen av varor/tjänster minus särkostnaderna för dessa. Kallas ofta för bruttovinstmarginal av handelsbolag.

Exempel på täckningsbidrag

Relaterade nyckelord

Räntetäckningsgrad
Särkostnader och samkostnader
Soliditet 

 
 
KUNSKAP & INSPIRATION
ABC-kalkyl, vi förklarar syftet och begreppet.

Vi förklarar begreppet ABC-kalkyl och skillnaden från en vanlig kostnadskalkyl.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad innebär soliditet, vi berättar mer här.

Hur stor är din verksamhets soliditet? Vi förklarar begreppet och ger dig ett räkneexempel.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Utgift, kostnad och utbetalning - vi förklarar!

De ekonomiska begreppen utgift, kostnad och utbetalning beskrivs på ett lättförståeligt sätt.

Läs mer