Täckningsgrad (TG) = täckningsbidraget (TB) i procent av omsättningen 

Täckningsbidrag = omsättning av varor och tjänster minus särkostnaderna för dessa. 

För handelsföretag är täckningsgraden normalt det samma som bruttovinstmarginalen. 

Täckningsgraden anger hur mycket som blir kvar av varje omsatt hundralapp för att täcka övriga rörelsekostnader, räntor och dessutom ge vinst. Nyckeltalet är mest lämpat för analys av det egna företaget eftersom definitionen av vilka särkostnader som skall vara med kan variera mellan olika företag. 

Om du vill höja ditt företags täckningsgrad bör du se över om det går att öka omsättningen eller minska särkostnaderna. Du bör också se över ditt företags produktmix eftersom täckningsgraden brukar variera för olika produkter. 

Täckningsgrad formel

   

Exempel: Ett bolag har täckningsbidrag (TB) på 1.260 kkr och en omsättning på 4.100 kkr vilket ger en täckningsgrad (TG) på 1.260/4.100*100 = 30,7 %.
KUNSKAP & INSPIRATION
ABC-kalkyl, vi förklarar syftet och begreppet.

Vi förklarar begreppet ABC-kalkyl och skillnaden från en vanlig kostnadskalkyl.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad innebär soliditet, vi berättar mer här.

Hur stor är din verksamhets soliditet? Vi förklarar begreppet och ger dig ett räkneexempel.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Utgift, kostnad och utbetalning - vi förklarar!

De ekonomiska begreppen utgift, kostnad och utbetalning beskrivs på ett lättförståeligt sätt.

Läs mer