Investering

En investering ses som en kapital- eller resursförbrukning som medför betalningskonsekvenser över en längre tidsperiod. Investeringsbesluten är därför långsiktiga och investeringens anskaffningskostnad tas upp som anläggningstillgångar på balansräkningen. Investeringens kostnader fördelas genom avskrivningar på den ekonomiska livslängden.

Vissa investeringar med långsiktiga konsekvenser kan skattemässigt kostnadsföras direkt. Ur kalkylsynvinkel är en satsning med långsiktiga betalningskonsekvenser en investering både när den aktiveras (förs upp på plan) och när den kostnadsförs direkt. Ur bokföringsmässig synvinkel är satsningen emellertid en investering enbart när den bokförs som anläggningstillgång.

På engelska: investment

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Näringsbetingad eller kapitalplaceringsaktie?

Kapitaltillgång i verksamhet, näringsbetingad eller kapitalplaceringsaktie, så här gör du vid försäljning.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Räkna ut kapitalets omsättningshastighet.

Vi ger dig exempel på hur du kan räkna ut kapitalets omsättningshastighet ser ut.

Läs mer