Nyckeltal

Nyckeltal är ett samlingsnamn på mått som används för att analysera ett företag. Det kan till exempel gälla verksamhets-, lönsamhets-, och finansiella mått. Med hjälp av nyckeltal kan ett företags ledning uppmärksamma och driva vissa väsentliga frågor i en verksamhet och utföra jämförande analyser. Måtten är viktiga för att kunna bedöma företagets ekonomiska ställning, dess möjligheter till utveckling och för att förutspå diverse hot. Exempel på nyckeltal kan vara täckningsgrad, omsättning per anställd, lönsamhet, soliditet , räntabilitet, vinst per aktie, självfinansieringsgrad och likviditet med mer.

Ett annat viktigt område för nyckeltalsanalys är bevakning av konkurrenter för att fastställa företagets relativa utveckling. Utan kunskap om branschens normala nivåer blir det svårt att sätta realistiska mål för verksamheten.

På engelska: key figures

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
Kunskap & inspiration
Nyckeltal för hotell och restauranger

För att din verksamhet ska nå ekonomisk framgång krävs mer än god mat, bra service och fina viner.

Läs mer
Kunskap & inspiration
Räkna ut omsättning per anställd