Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är en bokföringsperiod som avslutas med ett bokslut, och sammanlagt ska ett räkenskapsår omfatta 12 månader. Ett räkenskapsår är alltså tiden mellan två årsbokslut i ett företag och omfattar 12 månader men kan vid rörelsens början eller vid förändring av aktuellt räkenskapsår vara antingen längre eller kortare, men som mest 18 månader; vid uppstart av en verksamhet får det förlängas upp till 18 månader men vid avslut får räkenskapsårets enbart förkortas.

Vanligast är att räkenskapsåret är detsamma som kalenderåret, 1 januari till 31 december. När ett räkenskapsår inte följer kalenderåret kallas det brutet räkenskapsår men omfattar alltid 12 månader. För följande företag måste räkenskapsåret vara kalenderår:

  • enskilda näringsidkare
  • handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för hela eller delar av bolagets inkomst
  • samfällighetsförvaltande juridiska personer

På engelska: financial year, fiscal year

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Hur kan AI effektivisera ditt ekonomiska arbete?

Artificiell intelligens är ett hett ämne att prata om och det pågår ständiga diskussioner om vilken plats den kommer att ta i framtiden. Det här kan väcka en hel del tankar. Oavsett vilka åsikter du har, så kan man fastslå att AI-tekniken är här för att stanna.

Läs mer
Kunskap & inspiration
Molnlösningar skapar flexibilitet för industrin