Särkostnader och samkostnader

Särkostnader definieras teoretiskt som kostnader som beror på vilket handlingsalternativ som väljs. Det innebär att det är kostnader som en produkt orsakar och som inte skulle ha uppstått om produkten inte tillverkades. Det vill säga alla kostnader och inte bara de rörliga såsom specifikt direkt material eller direkt lön, utan också en helt ny produktionslinje, ombyggnad av lokaler, med mera.

Det är alltså kostnader som på ett naturligt och rättvist sätt kan hänföras till ett kalkylobjekt (till exempel en avdelning, en produkt, ett produktsortiment, en fabrik, ett lager med mera). Och för att ännu bättre förstå vad särkostnader är behöver vi förklara vad samkostnader är för någonting.

Den teoretiska definitionen för samkostnader är kostnader som inte beror på vilket alternativ som väljs. Samkostnaderna för en produkt är kostnader som är oberoende av om produkten tillverkas eller ej. Det är kostnader för gemensamma resurser som produkten tar i anspråk, som t ex gemensamma administrationskostnader.

På engelska: run incremental cost

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Värdefulla vinster i digitaliseringens fotspår

Automation, algoritmer och AI-teknik gör att vi i högre grad kan lägga vår arbetstid på kvalitet istället för kvantitet. Välkommen, framtid!

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Särkostnader, samkostnader - vi förklarar här!

Vad är skillnaden på särkostnader och samkostnader? Vi ger exempel och berättar mer här.

Läs mer