Värdefulla vinster i digitaliseringens fotspår

Publicerad: 2022-11-08

Innehåll

Som en direkt följd av pandemin fick den då redan påbörjade digitaliseringen en rejäl skjuts. Vi tvingades snabbt ställa om våra arbetssätt, våra processer och våra sätt att mötas – visserligen orsakat av tragik och kris men de positiva effekterna som den digitala omställningen har medfört är långsiktigt värdefulla. Alla pratar fortfarande om digitalisering men hur långt har vi inom vår bransch egentligen kommit? Och vart är vi på väg?

Analog, digilog eller digital – det är den ständiga frågan

I september 2022 bjöd FAR in till seminarium för att bland annat presentera sin senaste framtidsstudie i syfte att sia om var branschen kommer vara 2030 och vilka trender och fenomen som kommer att påverka revisions- och redovisningsbranschen. Framtidsstudien, som uppdragits åt Kairos Future att genomföra, visar många spännande trender och digitaliseringen är självklart en av de starkaste. I en undersökning som FAR låtit göra bland både kunder och medarbetare visar det sig att ekonomiavdelningarna i sitt arbete har kommit förhållandevis långt när det gäller digitisering, det vill säga digital hantering, exempelvis i form av att byta pappersfakturor mot PDF:er. Man har lyckats halvbra när det gäller digitalisering, alltså implementering av digitala processer men faktiskt presterat ganska svagt när det gäller det förändringsarbete som kan ses som digitala transformationer.

Ett digitaliseringsmoment som är i starkt fokus är e-fakturering. Detta förespråkas i dag som standard men förväxlas lätt med den digitiserade varianten som är att byta pappersfakturan mot en digital bild i form av PDF. Redan för snart 15 år sedan startades projektet PEPPOL, Pan-European Public Procurement Online, vilket är ett nätverk för att skicka och ta emot elektroniska fakturor. Detta har med tiden möjliggjort en successiv övergång från manuell hantering till en säkrare och mer effektiv digital process. Bland annat är det sedan 2019 lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras elektroniskt.

 

Vid första anblick känns denna insikt som en domedagsprofetia och är skrämmande, konstaterar Mathias. Men, när man tänker efter inser man att den naturliga utvecklingen faktiskt bara för med sig stora fördelar för oss människor.

Det finns inte längre argument för vare sig pappersfakturor eller PDF-fakturor. Tidsåtgången skapar ineffektivitet och drar med sig onödiga kostnader. Miljöbelastningen är oförsvarbar och den mänskliga faktorn samt den maskinella tolkningen av PDF:er ökar risken för fel. Det nordiska samarbetsprojektet Nordic Smart Government & Business har därför satt som mål att minst 80 % av alla fakturor ska vara e-fakturor senast 2024. Detta mål har också anammats av den oberoende och ideella medlemsorganisationen NEA, Nätverk för Elektroniska Affärer, där Hogia är synnerligen aktiva.

– Jag ser en spännande fortsatt utveckling som en följd av utbredd e-fakturering, säger Mathias Petersson, Hogias expert på digitala flöden. Denna typ av digitalisering medför att vi kan föra in mer intelligens i våra system och fullt ut automatiserad bokföring kan då bli verklighet. Här kan och bör vi som systemleverantörer ta ett stort och ledande ansvar, menar Mathias.

En mer digitaliserad bokföring kan också möjliggöra smidiga API-lösningar med exempelvis Skatteverket, vilket kan göra processer både enklare och mer korrekta. Enligt Mathias är det bara fantasin som kan sätta gränser i en förlängning – även om det kan dröja några år innan vi är där.

AI – en trend vi ser på med skräckblandad förtjusning

Avancerad, ny teknik i form av Artificiell Intelligens skapar idag helt nya möjligheter och arbetssätt för ekonomiavdelningarna. Den personella grundinsatsen är låg. Efter bara ett fåtal manuella handhavanden, lär sig systemet ”hur det brukar göras” och följer därefter givna mönster. Lite förenklat kan man säga att man efter en kort period kan välja bort ”Registrera-knappen” och endast använda sig av möjligheten att skapa manuella avvikelser vid behov.

– AI kommer bli den givna infrastrukturen i morgondagens programvaror – på ett eller annat sätt, förutspår Mathias Petersson. Alla moment som är frekvent återkommande hänvisas till självlärande teknik och på så sätt kan arbetet effektiviseras på ett optimalt sätt. Dessutom ökar säkerheten när den mänskliga faktorn minimeras.  

Det råder ingen tvekan om att AI, automation och andra effektiviserande tekniker är framtiden. Trots detta är frågan i vissa lägen kontroversiell och skapar viss oro hos medarbetarna i branschen. En uppmärksammad forskningsrapport som gjordes av Oxford University för ett antal år sedan listade de yrken som antas påverkas av digitalisering, automatisering och andra tekniska innovationer. Bokförings- och redovisningsassistenter kammar här hem en föga smickrande andraplats och ses som ett av de troligaste yrken som kommer kunna rationaliseras bort med hjälp av teknik. Den amerikanska rapporten översattes sedan till svenska förhållanden av Stiftelsen för Strategisk Forskning och här konstateras att så gott som hälften av alla jobb kommer påverkas i en eller annan form som en direkt följd av automation under en 20-årsperiod.  

– Vid första anblick känns denna insikt som en domedagsprofetia och är skrämmande, konstaterar Mathias. Men, när man tänker efter inser man att den naturliga utvecklingen faktiskt bara för med sig stora fördelar för oss människor. Vi kommer slippa monotona arbetsuppgifter utan stimulans, vi kommer slippa stanna upp och göra om och göra rätt. Istället kan vi rikta vår energi mot sådant som vi idag kanske har svårt att hinna med, såsom utökad service till kunder och företagsledning, analys, controlling, affärsutveckling och så vidare. I en ny värld kommer nya kompetenser behövas och de mjuka värdena ges större utrymme, avslutar Mathias.  

Ett uttalat mål för Hogia är att skapa helt digitala, automatiserade flöden för att stötta effektiviseringen av ekonomiarbete i alla typer av verksamheter. Därför sker löpande investeringar i ny teknik för att skapa nya processer där automatisering i kombination med användarvänlighet är i fokus.

KUNSKAP & INSPIRATION
Få effektiva processer och bättre dataunderlag med AI.

Inom ekonomiområdet är AI på stark frammarsch och digitaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hindrar GDPR AI-utvecklingen inom EU?

Vi berättar mer om hot, möjligheter och etiska regler kring maskininlärning och AI-utveckling.

Läs mer
Kunskap & inspiration
PEPPOL – nätverk för elektronisk fakturahantering

Allt du behöver veta om det europeiska standardformatet

Läs mer
Vad är en e-faktura?
E-faktura – det nya normala

E-faktura är en faktura som du skickar, tar emot och behandlar helt elektroniskt.

VILL DU VETA MER?
Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!