Nu kan du som förälder överlåta föräldrapenningen till valfri närstående.
2 min läsning

Innehåll

Artikel

Överlåt föräldradagarna till vem du vill

Sverige tar ett stort steg mot ett mer flexibelt föräldraskap med den godkända lagändringen som tillåter överlåtelse av föräldrapenningen. Utöver att denna förändring förväntas underlätta för moderna familjekonstellationer och en mer anpassad omsorg för barnet, lyfter den även fram betydelsen av nära relationer med vuxna utöver sina föräldrar. Hur påverkar denna nya lagändring nära anhöriga till framtida generationer?

I det moderna Sverige finns en uppsjö av familjekonstellationer som speglar den breda variationen av människors livsval och relationer. Även om den klassiska familjebilden av sammanboende föräldrar med två barn fortfarande är mest vanlig, finns det också många barn som växer upp med separerade föräldrar, en ensamstående förälder, fler än två personer med föräldraansvar eller i en ombildad familj. För att bättre möta behoven hos alla dessa olika familjer har det varit nödvändigt att uppdatera föräldrapenningen.

Nya möjligheter för föräldrar 

Från och med den 1 juli 2024 är det möjligt att föra över föräldrapenning till en nära anhörig som är försäkrad för föräldrapenning. Föräldrar med ensam vårdnad kan överlåta 90 dagar med föräldrapenning, medan föräldrar med gemensam vårdnad var och en får överlåta 45 dagar. Sedan tidigare kan man avstå föräldrapenning till exempelvis en make eller en sambo, men nu kommer även fler nära anhöriga kunna ta del av föräldrapenning. Under den tid som föräldrapenning tas ut har personen rätt till ledighet från sin anställning.

Med en mer flexibel föräldraförsäkring öppnas möjligheter för att stödja olika familjedynamiker. I familjer där fler än två personer delar på föräldrarollen blir det nu lättare att fördela ansvaret jämnt, även om det fortsatt bara är två personer som kan vara officiella vårdnadsgivare. För ensamstående föräldrar som saknar möjligheten till ekonomiskt och/eller omsorgsmässigt stöd från en annan person förenklas nu situationen betydligt. I dessa fall kommer nu exempelvis en morfar, syster, faster eller nära vän kunna stötta familjen.  

Dubblering av dubbeldagar

Möjligheten att överlåta dagar är dock inte den enda ändringen som träder i kraft den 1 juli. Riksdagen har också godkänt att antalet dubbeldagar fördubblas och kan användas under en längre tid. Enligt de nya bestämmelserna har föräldrar möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt för samma barn i totalt 60 dagar, fram till att barnet är 15 månader gammalt. Detta är en fördubbling jämfört med de 30 dagar som tidigare varit tillåtna under barnets första år. Med dubbeldagarna kan föräldrarna vara lediga tillsammans, vilket ger ökad valfrihet och kan stärka det delade föräldraskapet när barnet är litet. 

Tillsammans bidrar förslagen till att föräldrar kan förena arbetsliv med familjeliv i perioder i livet som kräver mer flexibilitet. På så sätt är det reformer som stärker arbetslinjen och föräldrars makt att utforma sitt eget liv. Förslagen bidrar tillsammans till en mer modern föräldraförsäkring, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje i regeringens pressmeddelande. 

Med dessa förändringar i föräldrapenningen tar vi ett stort steg mot ett mer flexibelt och inkluderande föräldraskap. Samtidigt som föräldrarna får ökade möjligheter att bestämma över föräldrapenningen efter individuella behov, är det barnen som är de verkliga vinnarna när föräldraskapet blir mer anpassningsbart och närvarande.

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!