Hogia skänker glädje till barn som har genomgått eller väntar på en organtransplantation

År 2023 väljer vi på Hogia att ge vår julgåva till Jontefonden – en insamlingsstiftelse för barn och unga som behöver nya organ. Stiftelsen strävar efter att skapa trygghet, gemenskap och glädje för familjer med svårt sjuka barn som har genomgått eller väntar på en organtransplantation. Gåvan som bestod av en större summa pengar överlämnades under Jontefondens julkonsert för två veckor sedan till Gunilla Ivarsson, medgrundare och mamma till Jonathan.

När man har ett barn som väntar på en organtransplantation blir allt annat rätt så oviktigt. Pediatriska organdonationer är sällsynta, väntetiderna är långa och sorgligt nog hinner en del patienter mista livet i väntan på ett lämpligt organ. Efter transplantationen väntar sedan livslång medicinering med ständiga kontroller och oro för att kroppen ska avvisa det nya organet. Detta påverkar inte bara det drabbade barnet utan påverkar familjen på alla plan – mentalt, socialt och ekonomiskt.

Att se sitt barn kämpa i kö för en organtransplantation gör att hela världen stannar upp. Det är en verklighet som kan knacka på vilken dörr som helst, när som helst. Det går inte att blunda för det, förklarar Tommy Ivarsson, medgrundare och pappa till Jonathan.

Genom sin verksamhet stödjer Jontefonden hela den drabbade familjen och bidrar till att skapa ljusglimtar i vardagen, för att hjälpa dem orka med den tuffa tiden. Bidrag från företag, privatpersoner och stiftelser möjliggör bland annat betalda sjukhusmåltider för närstående och för transplanterade barn att få till exempel en elcykel. Stiftelsen anordnar också högt uppskattade läger där personer i liknande situation kan mötas och prata.

 

Julgåvan överlämnades under Jontefondens julkonsert till Gunilla Ivarsson, medgrundare och mamma till Jonathan.

Julgåvan överlämnades under Jontefondens julkonsert till Gunilla Ivarsson, medgrundare och mamma till Jonathan.

Donationsfrågan i debatt

Under de senaste åren har Jontefonden inte minst bidragit till att organdonation har uppmärksammats i den offentliga debatten. Stiftelsen har också flera offentliga ambassadörer som hjälper till att sprida budskapet.

Vi vill synliggöra hur det är att leva före, under och efter en organtransplantation. Vi vill skapa förståelse för att detta är något som angår alla – att vem som helst kan drabbas och att frågan om organdonation är totalt livsavgörande, förklarar Tommy.

Jontefonden strävar också efter att göra organdonation till en köksbordsfråga runt om i landet för att få fler att ta ställning och registrera sin vilja. Förhoppningen är att detta kommer förbättra förutsättningarna för de drabbade att få rätt organ innan det är för sent.

Tyvärr är det alltför få personer som finns i donationsregistret idag, och många är omedvetna om att det finns barn som behöver nya organ. Varje donator kan rädda livet på upp till åtta personer och kunskapen är därför otroligt viktig att sprida, avslutar Tommy.

Varje år ger vi på Hogia en julgåva till välgörande ändamål. Genom åren har vi stöttat olika ändamål, såsom vinterhjälp åt de krigsdrabbade i Ukraina, stödja Mind i deras arbete med att främja psykisk hälsa och Missing People i deras insatser för att finna försvunna personer. Årets gåva till Jontefonden önskar vi ska bidra till att ge livskraft, värme och stöd till de drabbade barnen och deras familjer.

Jontefonden

Fonden grundades av Tommy och Gunilla Ivarsson, vars son Jonathan stod i kö på transplantationslistan. När Jonathan var sex år gammal drabbades han av en lungfibros vilket kraftigt påverkades hans lungfunktion och familjen fick beskedet att behövde ny lungor. 

Efter nio års kamp, fylld av ständig oro, rädsla och kriser, gick Jonathan bort år 2015. Det är Jonathan och hans storebror Christian som satt ramarna för fondens verksamhet baserat på det som familjen själva saknade.

Källa: jontefonden.se

Hållbarhet
Hogia och Kivras gemensamma hållbarhetsarbete

Företagen inkluderar sitt samhällsengagemang i affären och kopplar en del av intäkterna till hållbarhetsprojekt.

Läs mer
Hållbarhet
Hogia och Städa Sverige engagerar ungdomar att ta sitt miljöansvar

Intresset bland unga att städa naturen är stort. 47 000 ton skräp har hittills plockats upp.

Läs mer
Hållbarhet
Hållbart företagande för en hållbar omvärld