Hogia bidrar till akut vinterhjälp i Ukraina

Kriget rasar i Ukraina. Ryska attacker tvingar barn och familjer på flykt från sina hem, utan mat, vatten, mediciner och tak över huvudet. Just nu hotar också en vinter utan el och värme. Det blir kallare för varje dag som går och temperaturen i Ukraina kan sjunka till minus 20 grader under vintern. UNHCR har Förenta nationernas – hela världens – uppgift att skydda människor som tvingas fly för sina liv från kriget i Ukraina. Årets julgåva från Hogia går till att stötta detta arbete.

Krisen i Ukraina är den snabbast växande i Europa sedan andra världskriget. Bara för ett år sedan var människorna där fortfarande lyckligt ovetandes om hur deras liv skulle komma att förändras. Sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 uppskattas det att 7,8 miljoner människor har flytt från Ukraina. Kvar i landet finns dock 6,5 miljoner människor som är internflyktingar på flykt i Ukraina, och 17,7 miljoner människor som är direkt drabbade av kriget, många fångade i strider utan möjlighet att ta sig därifrån.

 

Karolina Billing Lindholm, UNHCR:s chef i Ukraina

 

Kraftiga nattliga beskjutningar och civila dödsoffer fortsätter att rapporteras. Det behövs enormt mycket hjälp. Vi får dagligen samtal från byar och städer. De ber om nödhjälp som filtar och tak över huvudet.
- Karolina Billing Lindholm, UNHCR:s chef i Ukraina

UNHCR har fältpersonal som arbetar på plats dygnet runt för att se till att barn och familjer får förnödenheter och skydd. Bombangrepp och attacker försvårar hjälpinsatsen. Tack vare det stöd som UNHCR hittills har fått ta del av lyckas de ändå nå ut med hjälp i form av:

  • Nödhjälp som filtar, madrasser, sovsäckar, blöjor och toalettpapper.
  • Kontanthjälp – både i Ukraina och i grannländerna – så att de kan betala hyra, mat, mediciner och köpa det nödvändigaste för att klara vardagen.
  • Mat, kläder och byggmaterial.
  • Stöd till människor på flykt i ovisshet vid gränsövergångar, samlingsplatser och via telefonjourer.
  • Sovplatser till människor i akut behov av trygghet och tak över huvudet.
  • Hjälpkonvojer med nödproviant till människor i de mest avlägsna och hårdast krigsdrabbade områden.
  • Tusentals får dagligen hjälp med att hitta en trygg plats där de skyddas från kriget och kan värma sig. Hjälpinsatsen i Ukraina pågår varje dag, varje natt.
Hållbarhet
Hogia och Kivras gemensamma hållbarhetsarbete

Företagen inkluderar sitt samhällsengagemang i affären och kopplar en del av intäkterna till hållbarhetsprojekt.

Läs mer
Hållbarhet
Hogia och Städa Sverige engagerar ungdomar att ta sitt miljöansvar

Intresset bland unga att städa naturen är stort. 45 000 ton skräp har hittills plockats upp.

Läs mer
Hållbarhet
Hållbart företagande för en hållbar omvärld