Hogia och Kivra i gemensamt initiativ för Agenda 2030

Publicerad: 2021-04-20

Sedan 2018 samarbetar Hogia och Kivra för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. En del av intäkterna från den gemensamma distributionstjänsten doneras till hållbarhetsprojekt inom IT och entreprenörskap. Bland annat samarbetar de med den ideella organisationen Reach for Change, som genom inkubatorprogram stöttar lokala sociala entreprenörer i att utveckla sina idéer som gör livet bättre för barn och unga. Målet är att utöka organisationens verksamhet så att effekten av stödinsatserna tiodubblas och når 30 miljoner barn till 2030.

– Det som gör det här partnerskapet så starkt är att vi har en gemensam ambition och syn på hur vi jobbar mot en grön och jämlik omställning i världen och att använda entreprenörskap och digitalisering som möjliggörare. Genom att slå samman våra olika kompetenser finns alla möjligheter att skapa större förändring tillsammans, säger Anna Bäck, VD Kivra.

Tillsammans utmanar Hogia och Kivra det traditionella sättet att arbeta med samhällsförändring inom näringslivet. Företagen har valt att inkludera sitt samhällsinitiativ som en del av affären då en del av intäkterna från deras gemensamma digitala tjänst för lönespecifikationer går till verksamheter som delar ambitionen att verka för en hållbar samhällsutveckling. Tidigare donationer har gått till IT-utbildning för barn och ungdomar i Ghana, samt till ett globalt nätverk med kvinnliga entreprenörer inom IT och teknik. 

– Hogia och Kivra har en gemensam grundvärdering i att digitalisering är en av förutsättningarna för att samhället ska kunna utvecklas på ett hållbart och jämlikt sätt. Tack vare vårt gemensamma digitaliseringsprojekt kan vi investera i andra initiativ som påskyndar den utvecklingen. Över två miljoner svenskar får lön via Hogias system så potentialen att ”göra gott” är stor, säger Bert-Inge Hogsved, Hogias grundare och VD.

Med stödet från Kivra och Hogia kan Reach for Change ta de första stegen mot att utveckla sin verksamhet och accelerera farten mot de uppsatta målen för 2030, nämligen att tiodubbla sin samhällseffekt och nå 30 miljoner barn och unga, via sitt stödprogram för sociala entreprenörer. Arbetet mot 2030 kommer att ha tre fokusområden, minska fattigdom, minska ojämlikhet och klimatet.  

Läs mer om Reach for Change

Hållbarhet
Hållbart företagande för en hållbar omvärld
Hållbarhet
Hogia och Städa Sverige engagerar ungdomar att ta sitt miljöansvar

Intresset bland unga att städa naturen är stort. 45 000 ton skräp har hittills plockats upp.

Läs mer