Hållbarhet

Förutom vår strävan efter att vara en hållbar arbetsgivare för dig, så har vi hållbarhet i fokus även när det gäller vår verksamhet och vår omvärld. Genom att digitalisera våra kunders fakturahantering och lönespecifikationer så kan vi, genom en minskad pappersanvändning, bidra till att vi gemensamt minskar vårt avtryck på miljön och klimatet. Då transporter svarar för en betydande del av koldioxidutsläppen i världen så kan vi genom våra IT-lösningar för transportbranschen hjälpa till att effektivisera och digitalisera, exempelvis så att större godsvolymer kan transporteras med mindre resurser och att transportuppdrag kan administreras med mindre pappersåtgång. Inom kollektivtrafiken bidrar våra system till att göra kollektivtrafikresandet mer attraktivt och får fler människor att ställa bilen.

Trots att vi under många år vuxit och blivit fler medarbetare hos oss på Hogia så har vi lyckats med att kontinuerligt sänka vår energiförbrukning, och vår datorhall är en av Sveriges grönaste. Vi väljer enbart förnybar el, märkt Bra Miljöval, och i vår alldeles nybyggda kontorsfastighet så har vi investerat i ett flertal smarta, automatiserade och miljövänliga lösningar.

Med samhällsansvar arbetar vi på flera andra plan. Vi vill vara med och säkra upp IT-kompetensen i samhället på lång sikt, vilket vi gjort bland annat genom att ordna programmeringsskola för barn, men också genom att utbilda högstadielärare i programmering. Då entreprenörskap ligger oss på Hogia varmt om hjärtat så vill vi uppmuntra det genom att på olika sätt stötta Ung Företagsamhet.

Vi gör mycket mer på många plan och du är välkommen att höra av dig till någon av oss som rekryterar om du är intresserad av Hogia som arbetsgivare och vill få en bild av vilka initiativ som pågår för tillfället.