Henrik
2 min läsning

Innehåll

Personporträtt

Henrik Aleborg

Sales Success Manager och Sektorchef Logistics

Berätta, hur var din första tid på Hogia?

Våren 2016 började jag som säljare på Hogia El & VVS System efter att ha ägnat hela mitt yrkesliv åt försäljning inom helt andra branscher. Det var mycket som var nytt, men tack vare en riktigt bra introduktion fick jag snabbt grepp om det. Jag ägnade mycket tid åt att lyssna på samtalen mina kollegor hade med våra kunder för att få en bättre förståelse för deras utmaningar. Det var på så sätt jag sedan kunde presentera lösningar som verkligen mötte kundernas behov. När jag senare bytte till ett systerbolag, Hogia Byggsystem, var mitt första fokus att återigen förstå deras utmaningar och hitta rätt lösning. Det är tack vare Hogias organisationsstruktur som jag har fått chansen att utforska olika områden inom samma koncern, vilket verkligen är guld värt!

Hur gick det till när du tog steget vidare från säljare?

Efter några år som säljare på Hogia kände jag mig redo för en förändring. Det dröjde inte länge från det att jag först började fundera på det till dess att möjligheten att bli tillförordnad försäljningschef dök upp. Det var en utvecklande erfarenhet, då jag tog på mig mycket ansvar och genomförde nödvändiga förändringar i bolaget. Under den här tiden insåg jag också hur mycket jag trivdes med ledarskapet och ville fortsätta växa i det. Efter en tid erbjöds jag att ta över rollen som bolagschef för Hogia Logistics Systems, vilket jag tackade ja till. Kort därefter fick jag också möjligheten att ta över ansvaret som sektorchef för hela Sektor Logstics.

Vad gör du idag som Sales Success Manager?

Att arbeta med försäljning och att utveckla människor är båda områden jag verkligen brinner för, så när jag under våren 2023 blev tillfrågad att axla rollen som Sales Success Manager var det ett enkelt beslut. Mitt fokus ligger på att utveckla försäljningsverksamheten inom hela Hogiagruppen och skapa förutsättningar för respektive bolag att nå sina försäljningsmål

I uppdraget ingår också att utveckla säljkulturen. Vår egen sales lounge är en viktig del i kulturen, särskilt med tanke på att vi annars är utspridda runt om i byggnaderna. I loungen har vi kreativa möten, genomför strategiska aktiviteter och drar nytta av varandras kunskaper.

Vad är den viktigaste insikt du fått under din tid på Hogia?

Sedan den dag jag kom till Hogia har jag känt att jag kan bidra till företagens framgång och att de kan bidra till min personliga utveckling. Med en unik kultur för karriärsutveckling, ökat självförtroende och enormt stöd från min chef har jag haft alla möjligheter att driva framåt. Jag har insett att om man verkligen vill finns det alla möjligheter att påverka och göra skillnad.