Sara
2 min läsning

Innehåll

Personporträtt

Sara Janson

Vill du berätta hur din karriär startade?

Med ett stort intresse för HR-frågor valde jag att utbilda till personalvetare. När jag senare fick höra att en kursare jobbade med utbildning på Hogia, var det något jag ville utforska. Sedan 2008 har jag haft olika tjänster på Hogia, så som HR-konsult, utbildare, kundchef, eftermarknadsansvarig och verksamhetsområdesansvarig. Genom att utforska olika roller insåg jag dock att jag trivs bäst i konsultrollen, och valde att återgå till det. Under åren har rollen förändrats, delvis på grund av den digitala utvecklingen och en ökad förståelse för lönehanterings komplexitet.

Samma arbetsplats sedan 2008 är imponerande! Vad har fått dig att stanna?

Hogia är en väldigt engagerad arbetsgivare och jag har alltid upplevt mig väl omhändertagen här. Det finns en litenhet med alla bolag i en stor koncern som gör att man är synlig. Jag har alltid fått vara delaktig och mina åsikter har varit uppskattade i alla de bolag jag jobbat i. Jag har haft möjligheten att utmanas och lära mig nya saker hela tiden, samtidigt som flexibiliteten har låtit mig anpassa mitt arbete beroende på hur livet sett ut i övrigt. Jag uppskattar verkligen att kunna upprätthålla total balans mellan arbete och privatliv.

Hur ser ditt arbete ut idag?

Sedan 2012 har jag utbildat på yrkeshögskolor, vilket nu tar upp större delen av min tid. Jag håller teoretiska kurser inom lön- och arbetsrätt ute på skolorna, och integrerar då våra system i undervisningen. Trots att det är mycket teori och lagstiftning är en stor del att göra det med ett Hogia-perspektiv och kontinuerligt koppla det till våra system. Eftersom jag och mina kollegor har ett ben ute i verkligheten har vi en mängd aktuella kundcase som vi kan dra, vilket är väldigt uppskattat.

Hur har Hogia utvecklats under alla år du jobbat?

Under min tid här är det självklart mycket som har hänt. Trots att organisationen har expanderat och omstrukturerats, har de lyckats bevara det gemytliga och familjära. Hogia har alltid haft fokus på att utveckla den befintliga personalen och erbjuda nya karriärmöjligheter, vilket har varit väldigt uppskattat och gjort att många kollegor valt att stanna länge. Här handlar inte karriär om att klättra hierarkiskt, utan snarare att växa i olika riktningar. Det finns också en öppenhet, där alla hälsar på varandra i korridorerna och ingen känner sig viktigare än någon annan. När jag jämför Hogia med andra arbetsplatser är det tydligt att det vi har här är helt unikt.