DANIEL RETZ
2021-10-07

Bli förberedd på framtidens krav för bygg- och anläggningstransporter

Moveit för byggbransche

Digitaliseringen knackar på dörren hos alla, även i bygg- och anläggningsbranschen. Och ju längre utvecklingen går desto högre krav ställs på dig som företagare när det gäller administration, orderhantering och olika standarder. Vi förstår att det kan kännas överväldigande, men det finns hjälpmedel att ta till.

Har du hört talas om BEAst? Organisationen Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard samordnar standarder inom byggbranschen, och uppstod när entreprenörerna NCC, PEAB och Skanska gick ihop och önskade enhetliga standarder för olika artiklar.

– ­­­­Ett material, som exempelvis grus, döps till en kod och den koden ska därefter alltid användas för att känneteckna grus. När man ska digitalisera en hel bransch krävs den här typen av standarder för att det ska vara möjligt, säger Johan Verner, Hogias expert inom logistiksystem i byggbranschen.

I framtiden kommer BEAst-standard att vara ett krav för upphandlingar, fortsätter Johan Verner.

 

Johan Verner, Logistikexpert

Johan Verner, Logistikexpert

– För att du i framtiden ska kunna ta uppdrag hos stora aktörer via upphandling så kommer de att kräva att din verksamhet lever upp till BEAst-standarder.

I dag är bygg- och anläggningstransporter en bransch med stor pappershantering, allt från ordrar till underlag och körsedlar hanteras manuellt. Och det finns stora risker med det arbetssättet. 

­– Ju större manuell hantering och administration du har desto större risk finns det för missar. Med en digital process som till viss del är automatiserad slipper du pappershanteringen och minskar administrationen drastiskt, samtidigt som du är säker på att allt går rätt till.

Moveit Bygg & Anläggning snabbar upp hela ditt flöde – från order till fakturering – och du kan samtidigt få uppdrag godkända via BEAst. Lösningen finns både som mobilapp och webbapplikation.

– När all manuell hantering blir digital får kontoret in uppdrag och förarna får dem sedan skickade till en app i telefonen. Även rapporteringen och signeringen blir till stor del automatisk. Hela processen blir helt enkelt mer effektiv och då får du snabbare betalt, avslutar Johan Verner. 

Hogia Moveit
Förenkla din transportplanering

Modernt affärssystem för bygg- och anläggningsbranschen.

Läs mer
NYHETER
Ny funktion automatiserar rapportering av farligt avfall

Nu lanserar Hogia en funktion som automatiserar rapporteringen till Naturvårdsverket.

Läs mer
Nyheter
Hogia lanserar ny produkt för bygg- och anläggningsbranschen

Hogias nya webbapplikation Moveit Bygg & Anläggning digitaliserar hanteringen av arbetsorder mellan transportör, förare och entreprenör.

Läs mer
Logistik
Effektiva och smidiga transporter