Slipp direktadresserad brevreklam

Nu kan du spärra adresserad direktreklam där adressen är hämtad från SPAR, Statens Personadressregister.

Genom att begära reklamspärr via SPAR:s hemsida så undviker du att få direktadresserad brevreklam från de företag som har köpt adresser från SPAR. Begäran gör du enklast genom att logga in med e-legitimation på SPAR:s egen hemsida.

När du har upprättat spärren kommer ditt namn och adress inte längre att lämnas ut vid de urval som görs för att användas till direktadresserad reklam som använder SPAR som adresskälla.

Samtycke

Många företag har egna register med namn och adresser. Ibland säljer de uppgifterna vidare till andra som önskar skicka reklam.

Lämnar du samtycke betyder det att SPAR får berätta för de företag med egna register som kontaktar dem att du har reklamspärr i SPAR. Då kan de sätta reklamspärr också i sina register. På så sätt sprids din reklamspärr även till andra företag.

Reklamspärren gäller reklam, inte andra brev

En reklamspärr i SPAR eller i andra register hindrar inte att du via adresserade brev kan få enkäter, marknadsundersökningar, samhällsinformation, politisk information eller liknande.

Reklamspärren i SPAR finns kvar tills du själv tar bort den. Reklamspärren har effekt när företaget köper adressuppgifter från SPAR för att användas till direktadresserad reklam, det vill säga då lämnar SPAR inte ut din adress.

Företag som köper reklamadresser får enligt god sed i direktreklambranschen inte använda adresser som blivit äldre än tre månader. I praktiken kan det därför ta upp till tre månader innan du märker att den direktadresserade reklamen minskar.

All direktadresserad reklam använder inte adresser från SPAR. Andra myndighetsregister, till exempel Bilregistret, är vanliga adresskällor, liksom privata företags kundregister och medlemsregister. Om du vill kan du också slippa sådana försändelser genom att kontakta den organisation som står som ”adresskälla”. Adresskällan ska alltid anges på direktadresserad reklam. Enligt EU:s dataskyddsförordning får dina personuppgifter inte användas för direktadresserad reklam om du skriftligen begär att de ska spärras.

Läs mer om reklamspärren på SPAR:s hemsida

Källa: Statens Personadressregister

KUNSKAP & INSPIRATION
Finansinspektionens varningslista

Finansinspektionen varnar för företag som erbjuder investeringar som visar sig vara värdelösa.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Lina Baker, Hogias skatteexpert

- Vi listar de viktigaste förslagen och skattereformerna i Budgetpropositionen 2020.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Digitala flöden effektiviserar och underlättar för användaren.

Hogias produktägare, Peter Bergman, berättar mer om hur avancerad teknik görs tillgänglig för användaren.

Läs mer