Stora utmaningar återstår för Nordic Smart Government

För snart ett år sedan skrev Hogias produktägare inom redovisning, Peter Flemsjö, om myndigheternas arbete med projektet Nordic Smart Government, NSG. NSG arbetar utifrån visionen att ”Förenkla vardagen för små och medelstora nordiska företag och skapa tillväxt genom att använda data, digitalisering och automatisering effektivt och innovativt”. Peter Flemsjö berättar mer om hur projektet fortgår och vilka utmaningar som finns.

Utmaningen för NSG är stor eftersom det både handlar om att skapa en effektivare samverkan mellan myndigheterna men också, vilket sannolikt är en ännu större utmaning, att skapa lösningar tillsammans med systemleverantörer och operatörer för att ge de bästa förutsättningarna för svenska företag. Att göra detta utan att driva fram stora kostnader eller skapa en tröghet i systemet som håller tillbaka innovation är en stor utmaning för projektet. I Sverige deltar myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och SCB i projektet.

Arbetet bedrivs i följande fokusområden:

 • arkitektur och juridik

 • inflöde av information

 • utflöde av information

 • informationsutbyte och standarder.

Fram till sommaren 2020 så har projektet som mål att gå från koncept till lösningsförslag genom att: 

 • Definiera vad som krävs för att skapa ett ekosystem med affärssystem där företagaren kan dela sin finansiella information i realtid och vad som kan främja dess användning.

 • Visa värdet på data i realtid och identifiera hur vi kan tillgodose behoven hos de olika aktörerna som behöver ekonomisk information.

 • Beskriva regler, standarder och processer som är nödvändiga för samverkan på nationell och nordisk nivå.

 • Visa affärsmodellen för små och medelstora företag.

NSG har utifrån företagens behov tagit fram några ledande användarprinciper och  kommer föreslå att:

 • Information som finns digitalt hos någon annan, som till exempel producenter, leverantörer eller myndigheter, ska inte behöva matas in manuellt.

 • När ett företag köper eller säljer varor eller tjänster ska man inte behöva göra några specialarrangemang om handelspartnern finns i ett annat nordiskt land.

 • Ett företag behöver sällan utföra några manuella steg avseende lager, bokföring, banktransaktioner, moms eller annan myndighetsrapportering om man inte väljer att verifiera eller ändra förslagen från systemen.

 • Om ett företag erbjuds ett lägre pris eller en bättre tjänst skall det vara lika lätt att byta tjänsteleverantör för tjänster som bokföring, lager, rapportering etcetera som det är att byta teleoperatör för en privat mobiltelefon.

Hogia har tidigt deltagit i dialogen med NSG för att säkerställa att de föreslagna lösningarna är förankrade hos oss som systemleverantör. Under september så startade NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer, upp ett forum där vi samverkar med andra systemleverantörer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för svenska företag.

Läs mer här om Nordic Smart Government.


Programutbildningar
Redovisnings- & Revisionsbyråer

Effektiv inlärning via webben eller på önskad plats

Läs mer
Kunskap & inspiration
Digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket
Kunskap & inspiration
Digitalisera revisionsarbetet med rätt verktyg

Skapa ett digitalt flöde i revisionsplaneringen för att möta kundernas behov.

Läs mer