Hindrar GDPR oss att hänga med i AI-utvecklingen?

Var går gränsen för vad man ska dela med sig av för information för att hänga med i en ständig teknikutveckling? Inom EU regleras delning av personuppgifter av GDPR. EU ställer också krav för att vi ska få tillförlitlig AI i framtiden. Daniel Nilsson, utvecklingsansvarig på Hogia berättar mer om vilka möjligheter och risker som kan finnas med AI-utvecklingen.

År 2018 utsåg EU-kommissionen en grupp med 52 oberoende experter från olika länder som fick i uppgift se till att de etiska riktlinjerna för utveckling och användning av AI skulle kunna tillämpas i praktiken. Riktlinjerna mynnade ut i ett lagförslag som nu ligger till grund för hur EU på bästa sätt ska reglera artificiell intelligens och samtidigt främja innovation, etiska standarder och förtroende för tekniken.

GDPR, ett hinder för utveckling?

För att lära upp maskiner och AI så att de kan hjälpa och stötta oss i vår vardag krävs det att vi delar information om oss. Daniel Nilsson är utvecklingsansvarig på Hogia och följer noga expertgruppens arbete med riktlinjerna. Daniel berättar att GDPR reglerar mycket av vilken information vi får spara om våra användare och det kan ibland vara svårt att tillämpa maskininlärning och AI när man inte får samla in information som är tillräcklig för att kunna utveckla systemen.

– Jag tycker att GDPR är jättebra, då har du själv möjlighet att bestämma om du vill vara med eller inte. Om du till exempel väljer att gå ur Facebook, då ska de, enligt GDPR, radera all data de har om dig inom 90 dagar. Därmed kan du inte mätas utefter vad du tycker eller vad du gör för inlägg, säger Daniel. Däremot så måste du ha tillgång till och äga data om dina användare om du ska utveckla en AI-funktion i ett system, då kan GDPR istället vara ett hinder som man då måste hitta vägar för att komma runt.

 


Daniel Nilsson, utvecklingsansvarig på Hogia.

 

Det kan bli dyrt för företag som inte varit tydliga med att få sina användare/kunder att godkänna att deras personuppgifter sparas och tillämpas på olika sätt. Daniel berättar att en av EU:s riktlinjer handlar precis om detta.

– Medborgarna ska ha full kontroll över sina egna data står det i en av de sju riktlinjerna från EU. Som företag är det jätteviktigt att kontrollera hur man utformar sina avtal, att man är tydlig med vilken information man sparar och att man talar om hur och vad den ska användas till. Men man bör också tänka lite utanför lådan. Om man hämtar data från en extern partner till exempel, får man använda den då? Mitt råd är att man är väldigt kritisk och alltid transparent med vad man vill göra och vad man gör med data.

Måste finnas ett bra syfte med AI

I USA och andra länder har man inte våra regler om personuppgifter och där kan företag som till exempel Facebook spara och utnyttja sin användarinformation på olika sätt. Ett exempel är den proaktiva algoritmen hos Facebook som detekterar tidiga tecken på självmordsbenägna i användares inlägg. 
Daniel anser att om man ska dela sin information med en AI-funktion så måste det finnas ett bra syfte med det. Om man till exempel utvecklar ett ekonomi- eller bokföringssystem så behöver man inte samla in personuppgifter, utan där handlar det om data om hur användarna tillämpar systemet så att AI kan lära sig hur användaren vill göra och sedan göra detta automatiskt för användaren.

– Man får inte glömma att en AI inte är lika smart som vi människor så därför måste människan ändå i slutändan vara de som tar de avgörande besluten, det kan vi inte lämna över till en AI, säger Daniel. 
När en utvecklare skriver algoritmer och koder för en AI så gäller det att ta med så mycket information som möjligt och det är inte sällan som man missar något och alla de situationer som kan uppstå. 
– För att lära en maskin att bara klassificera information så måste du ge den massvis med exempel, både på vad du försöker identifiera och på det du inte vill identifiera. Då lär sig maskinen mönstren för båda delar och skillnaden mellan dem. Men eftersom maskinen lär sig det som vi människor vill att den ska lära sig så färgas den också av våra värderingar, fördomar och känslor, menar Daniel.

GDPR ger oss ändå lite koll, men samtidigt så är det omöjligt att ha ett HR- eller lönesystem utan att lagra personuppgifter

Att tänka på som företag

Som företag är det viktigt att ta reda på vilken data ni behöver spara, lär er vilken data ni kan spara och ta tillvara på den data ni har sparat på ett korrekt sätt.

– Inom EU är det ju som sagt GDPR-reglerat. Det innebär ju också att företag är skyldiga att rensa kunders data för att de inte får spara den. Då kan det vara bra att kommunicera med användaren att man kommer att radera data så får användaren välja hur de vill göra.

Daniel menar att vi står inför ett generationsskifte även när det gäller delning av information. Våra barn har inte den kollen och de delar allt i god tro och den kontroll man har över information försvinner ju så snart den är ute på nätet.

– GDPR ger oss ändå lite koll, men samtidigt så är det omöjligt att ha ett HR- eller lönesystem utan att lagra personuppgifter, säger Daniel. Men AI-tekniken är redo, den har varit redo för oss i många år. Men med tanke på hur lång tid det tar att implementera att pappersfakturor blir e-fakturor så får vi nöja oss med att ta små långsamma steg framåt. Det är sällan man har full koll på allt som händer inom tekniken och då är det viktigt att omge sig med rätt partners och leverantörer. Fråga gärna en leverantör du litar på vilka leverantörer och partners de använder sig av och välj någon som har personlig service, den ska aldrig underskattas, säger Daniel.

Inom vissa branscher har vi börjat ta några steg framåt och använda maskininlärning, berättar Daniel. Det handlar om att kunden då arbetar helt utifrån sin egna data, maskininlärningen utgår från den, och lär sig att göra användarens arbete.
 
– Kunden bokför en leverantörsfaktura som vanligt, nästa gång det kommer en faktura från den leverantören så vet roboten vilket konto den ska bokföras på och det görs automatiskt. När vi vet hur en kund gör så kan vi kopiera det sättet och rulla ut det så att alla kunder får samma smarta funktion i sina ekonomisystem. Målet är förstås att underlätta för alla användare och det tror jag helt klart att AI kommer att göra i framtiden när vi kan använda den på rätt sätt, avslutar Daniel. 

Relaterat

KUNSKAP & INSPIRATION
Är AI en naturlig del i ditt ekonomiarbete?

Mathias Petersson, Hogias expert på digitala flöden, berättar om hur AI redan effektiviserar ditt ekonomiarbete.

Läs mer
Kunskap och inspiration
Automatisera din bokföring

Automatiserad bokföring är redan verklighet och det är kundernas behov av enkla och tillgängliga molnbaserade tjänster som snabbat på utvecklingen.

Läs mer
Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Digitala flöden effektiviserar och underlättar för användaren.

Hogias produktägare, Peter Bergman, berättar mer om hur avancerad teknik görs tillgänglig för användaren.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Arbetsroller förändras och digitala verktyg stöttar oss.

Vår digitaliseringsexpert Bjarne Johannessen berättar om arbetsroller, arbetsplatser och kommunikation i framtiden.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Digitala verktyg i tiden – välj rätt för din organisation

Det senaste är kanske inte alltid det bästa. Hur väljer man rätt digitala verktyg till sin organisation?

Läs mer