Ändrat begrepp påverkar årsredovisningen

Publicerad: 2022-02-07

I november 2021 beslutade Bokföringsnämnden om ändring i de så kallade K-regelverken avseende undertecknande av årsredovisning och årsbokslut. Ändringen gäller begreppet avge årsredovisning som kommer att ersättas med begreppet upprätta årsredovisning.

Ändringen gäller från den 12 november 2021 och innebär att det datum som anges för underskrift av årsredovisningen är det datum som var och en av befattningshavarna faktiskt skriver på.

Ändrade begrepp

Ändringarna innebär att de regler i K-regelverken som kopplar bestämmelserna om undertecknande till den dag årsredovisningen eller årsbokslutet avges upphör att gälla. Begreppet avges skrotas därmed och ersätts med begreppet är upprättad i allmänna råd och vägledningar.

Det blir alltså tydligare med de nya reglerna att en årsredovisning inte är upprättad förrän samtliga befattningshavare har skrivit på den.

En årsredovisning ska innehålla datum för undertecknande. Om befattningshavarna undertecknar under samma datum räcker det att den dagens datum anges. Men om befattningshavarna undertecknar under olika dagar behöver datumen för respektive befattningshavares underskrift anges. Det är alltså först när sista personen skrivit under årsredovisningen som är dagen då den upprättats. Alla som ska underteckna en årsredovisning måste också göra det på samma sätt, antingen elektroniskt eller fysiskt.

Om det skulle uppstå händelser som kan påverka årsredovisningen innan alla befattningshavare har skrivit under så kan noten om väsentliga händelser efter årets slut behöva kompletteras för att innehålla allt som har hänt fram till dess att sista befattningshavaren har skrivit under.

De ändrade reglerna påverkar också händelser efter balansdagen. Händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen men som inträffat efter balansdagen och innan årsredovisningen är upprättad ska beaktas.

Ändringarna gäller från och med den 12 november 2021 och ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare. Ändringarna gäller även undertecknande av koncernredovisningar.

Läs mer på Bokföringsnämndens hemsida

Söker din organisation nya verktyg för att spara tid och resurser vid bokslutsarbetet? Vill du veta hur du kan effektivisera ditt bokslutsarbete och arbeta mer digitalt med hjälp av en digital bokslutspärm? Vi visar dig hela flödet från bokföring till bokslut, årsredovisning och deklaration. Läs mer och anmäl dig till något av våra kostnadsfria webbinarium

Signera din årsredovisning digitalt med Hogia Signit

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

Bokslut
Stöd för hela bokslutsprocessen

Bokslut och årsredovisning för företag och byråer. Inventarieregister och koncernredovisning.

Läs mer
Hogia Signit
Säker digital signering - tryggt och effektivt
Revision
Hogia Audit - effektiv revision

Hogia Audit – säkerställer att din revision följer kraven från ISA, ISQM och FAR

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Aktiebolag kan nu lämna in Inkomstdeklaration 2 digitalt.

Elisabeth Salfjord, skattespecialist på Hogia berättar mer om förutsättningarna och hur du ska gå tillväga.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Allt fler bolag lämnar in årsredovisningen digitalt

Redovisningsexpert Peter Flemsjö berättar om vad du ska tänka på när det blir obligatoriskt med digitala processer

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Har du en säker signeringsprocess?

Martin Thulin på Hogia berättar om arbetet med att se till att signeringstjänster alltid uppfyller lagkraven.

Läs mer