Varulagrets omsättningshastighet

Basnyckeltal: T42 

Varulagrets omsättningshastighet= kostnaden för sålda varor/genomsnittligt varulager (gånger) 

Nyckeltalet anger hur många gånger under ett år som varulagret omsätts. Nyckeltalet varierar väldigt för olika företag och branscher, från en gång per år till minst en gång i veckan. Säsongsvariationer och olika bokslutstidpunkter leder också till variationer i omsättningshastigheten. Nyckeltalet används främst av handelsföretag. 

Om man vill göra en djupare analys bör man räkna fram omsättningshastigheten för de olika sorters varor eller varugrupper som varulagret består av. 

En låg omsättningshastighet kan orsaka likviditetsproblem och inkurans i lagret vilket i sin tur kan leda till behov av att "rea" ut lagret. 

Om du vill höja ditt lagers omsättningshastighet kan du till exempel försöka att köpa in mindre kvantiteter (oftare), öka försäljningen genom till exempel olika marknadsföringsinsatser och minska ner bredden på sortimentet. 

   

Exempel: Ett bolag har år 1 en kostnad för sålda varor på 6 800 tkr och ett genomsnittligt varulager på 1 600 tkr. Varulagrets omsättningshastighet blir då 6 800/1 600 = 4,25 ggr. År 2 lyckas man pressa kostnaden för sålda varor samtidigt som arbetet med att begränsa varulagret är mycket framgångsrikt. Det ger som resultat att värdet på nyckeltalet förbättras något, från att år 1 ha omsatts 4,25 gånger per år till att år 2 omsättas 4,4 gånger per år, vilket är bra värden i jämförelse med motsvarande företag i samma bransch.

KUNSKAP & INSPIRATION
Få tips om hur du räknar ut din kassalikviditet.

Här berättar vi mer om begreppet kassalikviditet och hur du ska beräkna den.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Räkna ut kapitalets omsättningshastighet.

Vi ger dig exempel på hur du kan räkna ut kapitalets omsättningshastighet ser ut.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Oroa dig inte, vi vet allt om den nya e-fakturalagen.

Lagen om e-faktura berör alla som är leverantörer till offentlig verksamhet, vi vet vad som gäller.

Läs mer