Årlig lönerevision och löneökning 2020?

Publicerad: 2020-09-08

Finns det kollektivavtal på din arbetsplats? Då kanske du är van vid en årlig löneökning. När kollektivavtalen förhandlas mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund bestäms också vad som ska gälla i de centrala löneavtalen. I år ser läget lite annorlunda ut. Vår HR-expert Erik Douglasson, berättar mer om vilka förväntningar vi kan ha i år.

Under en årlig lönerevision ska lönerna på företaget ses över och nivåerna på lönerna granskas och jämföras. När och hur lönerna ska ändras på ditt företag finns bestämt i det centrala löneavtalet. Det centrala löneavtalet innehåller oftast principer för hur den årliga lönerevisionen på företaget ska gå till. Det centrala avtalet är ett ramavtal och ger bara ramen för arbetet med löner. De flesta löneavtal ger rätt till en årlig lönerevision.

– En lönerevision får inte leda till försämrade villkor jämfört med de avtal som slutits tidigare. Ditt centrala löneavtal kan därmed ses som en miniminivå, berättar Erik.

 

Erik Douglasson, sektorchef för Hogias HR-produkter.

Hogias HR-expert, Erik Douglasson

Avtalsrörelsen 2020 pausad på grund av corona

De år som kollektivavtalen omförhandlas, träffas arbetsgivarorganisationer och fackförbund för att förhandla såväl nya villkor till nya kollektivavtal som nya löneavtal. I dessa sammanhang talas det också om ”märket”. Märket är den löneökning som sker inom industrin och utgör normalt normen för löneökningarna i övriga avtal.

Många kollektivavtal inom industrin omförhandlas senast den siste mars. I december 2019 satte avtalsrörelsen igång som vanligt. Men det blev inte som vanligt då det stod klart att en pandemi skulle påverka Sveriges framtid. Därför beslutade parterna den 20 mars att förhandlingarna skulle pausas och återupptas den 1 oktober igen.

– Detta innebär att det inte skett några förändringar av de villkor som finns i våra kollektivavtal. Inte heller har det gjorts någon lönejustering, utan eventuella lönejusteringar 2020 avgörs i de kommande löneförhandlingarna, säger Erik. De kollektivavtal som skulle löpt ut i april är alltså de som gäller fortfarande.

Löneökning i år?

Förhandlingarna kring löneavtalet kommer precis som kollektivavtalen att börja förhandlas den 1 oktober och först när de är avslutade vet vi vad årets eventuella lönejusteringar innebär. Fackförbunden har dock ställt krav om löneökningar på 3 procent och dessa krav kommer att kvarstå när förhandlingarna återupptas.

– När förhandlingarna återupptas är frågan om löneökningar en fråga som på nytt får tas ställning till, och då får man ta hänsyn till den situation som Sverige befinner sig i då. Troligtvis blir det inte någon löneökning i år, vi får istället se hur det blir när de nya avtalen blir klara. Det kommer sannolikt inte heller att bli en fråga om retroaktiv utbetalning från april eftersom avtalsperioden och därmed löneavtalen är förlängda, säger Erik.

Lönerevision utan kollektivavtal

Det finns i Sverige idag ingen lag om rätt till årlig lönerevision. Rätten till en årlig lönerevision omfattar de som har kollektivavtal och centrala löneavtal. Om du arbetar hos en arbetsgivare som inte har kollektivavtal (vilket inkluderar löneavtal), måste du komma överens med din arbetsgivare om när din lön ska revideras. Detta bör du då ha med skriftligen i ditt anställningsavtal.

Lönesamtal

Lönehöjning är inte en rättighet. Det är därför det är viktigt med ett årligt utvecklingssamtal och ett lönesamtal där du får en möjlighet att diskutera vad just du förväntas åstadkomma under kommande år. Lönesamtalet syftar till att bestämma din eventuella löneökning utifrån din prestation och om du når dina mål. Omfattas du av ett kollektivavtal har du rätt till ett lönesamtal per år.

– Utöver att ha ett lönesamtal inför den årliga lönerevisionen så bör du ta ett lönesamtal om du får förändrade arbetsuppgifter, erbjuds en ny anställning eller om du erbjuds en tillsvidareanställning efter en tidsbegränsad anställning, berättar Erik. 

I löneavtalet för den bransch du arbetar i hittar du information om när din lön ska ses över (revideras) och vilka regler som finns för hur den individuella lönesättningen ska gå till. Du hittar också information om hur stora löneökningar din arbetsgivare sammanlagt har en skyldighet att betala ut. I vissa avtal finns också avtalad individgaranti, lägsta garanterade löneökning och lägsta lön.

KUNSKAP & INSPIRATION
Vad ska man tänka på och undvika vid lönesamtal?

Vi listar bra saker att tänka på och vad du bör undvika vid ditt lönesamtal.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Årets avtalsrörelse påverkar 2,8 miljoner anställda.

Vi ger dig koll på begreppen och berättar mer om hur avtalsrörelsen påverkar dig.

Läs mer
Kunskap & inspiration
Beräkning av retroaktiv lön