Karensdag, sjuklön och läkarintyg – vad gäller egentligen nu?

Ompublicerad: 2020-11-04 Uppdaterad: 2021-12-20

Vi berättar mer om vad som gäller kring karensavdrag, sjuklön och läkarintyg nu.

Regeringen föreslår att coronaersättningar återinförs

Regeringen har föreslagit att flera coronarelaterade ersättningar återinförs eller förlängs på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Det gäller:

  • ersättning för karens
  • ersättning för riskgrupper
  • vab vid skolstängning
  • ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka.

Samtidigt föreslår regeringen att återinföra de tillfälliga reglerna kopplade till ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader över det normala.

Eftersom det inte finns något beslut än, så gäller nuvarande regler.

Det innebär att du just nu bara kan ansöka om ersättning för karens eller ersättning för riskgrupper till och med 30 september 2021.

Åtgärderna kommer att ingå i en extra ändringsbudget som regeringen överlämnar till riksdagen efter årsskiftet. När riksdagen har fattat beslut, vilket sannolikt sker i slutet av januari, kommer du att kunna ansöka om ersättning i efterhand. Åtgärderna kommer gälla för perioden 8 december 2021 till och med 31 mars 2022.

Karensavdraget, detta gäller

Regeringens tillfälliga ersättning för karens tas nu bort. Du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens för tid mellan den 11 mars 2020 och 30 september 2021. För att du få rätt till ersättning behöver du skicka din ansökan till Försäkringskassan senast den 31 december 2021.

Om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön gör din arbetsgivare karensavdrag som vanligt. Sedan ansöker du om ersättning för karens på Försäkringskassan – Mina sidor. Din arbetsgivare gör inte något nytt karensavdrag om du blir sjuk igen inom 5 kalenderdagar. Om du har flera arbetsgivare som gör karensavdrag inom 5 kalenderdagar har du bara rätt till ersättning för det första karensavdraget.

Om du har varit sjuk mer än 10 gånger under ett år så slipper du karensavdrag. Det kallas allmänt högriskskydd och innebär att arbetsgivaren betalar ut sjuklön från första dagen när du är sjuk.

Om du har ett aktiebolag ansöker du om ersättning för karens som anställd.

Karensavdrag gäller inte för smittbärarpenning. Du ska alltså inte ansöka om ersättning för karens eftersom du får smittbärarpenning från första dagen.

Den tillfälliga ersättningen innebär ett schablonbelopp på 810 kronor före skatt och gäller karensavdrag som gjorts på din lön från och med den 1 januari 2021.

Efter den 1 oktober 2021 gäller de vanliga reglerna för karensavdrag. Se räkneexempel här.

Sjuklönekostnader, detta gäller

Även de tillfälliga regler som ersatte arbetsgivarens sjuklönekostnader tas bort från och med den 1 oktober 2021 och de vanliga reglerna gäller igen.

Alla arbetsgivare får dock fortfarande ersättning för hela sjuklönekostnaden som de redovisar i arbetsgivardeklarationen för redovisningsperioden april till och med juli 2020. För redovisningsperioden augusti 2020 till och med september 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.

Läs mer om ersättning för kostnader för sjuklön och procentsatser på riksdagens webbplats:

Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 (riksdagen.se)

Läkarintyg, detta gäller

Från och med 1 oktober återgår Försäkringskassan till ordinarie tidsgränser för läkarintyg.

Om du är anställd

Om din första sjukdag är 1 oktober 2021 eller senare behöver du skicka in ett läkarintyg till Försäkringskassan från dag 15 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning.

Om du är arbetssökande, föräldraledig eller företagare

Om din första sjukdag är 1 oktober 2021 eller senare behöver Försäkringskassan ett läkarintyg från dig från dag 8 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning.

Om du blev sjuk före 1 oktober 2021

Om din första sjukdag är 30 september 2021 eller tidigare behöver du inte ha ett läkarintyg förrän dag 22 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning. Det gäller oavsett om du är anställd, arbetssökande, företagare eller föräldraledig.

Möjlighet att få ersättning för vab vid skolstängning förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten för föräldrar att få ersättning för vård av barn om barnets förskola eller skola stänger på grund av covid-19. Ersättningen förlängs till och med 31 januari 2022.

 

Källa: Försäkringskassan, Regeringen

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

KUNSKAP & INSPIRATION
Vilket ansvar har arbetsgivaren vid smittrisk?

Arbetsgivarens ansvar regleras i arbetsmiljölagen. Vi berättar mer om vilka skyldigheter som gäller

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Har du koll på vilka regler som gäller kring semester?

Vår HR-expert Erik Douglasson svarar på några vanliga frågor om semester.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Arbetar du hemifrån?

Vi ger dig några tips om vad du kan tänka på för att få ett så effektivt arbete som möjligt.

Läs mer