Karensdag, sjuklön och läkarintyg – vad gäller egentligen nu?

Ompublicerad: 2022-01-24 Uppdaterad: 2022-04-01

Den 1 april upphör alla de coronarelaterade ersättningarna och de normala reglerna återinförs. Hogias HR-expert, Erik Douglasson, ger sina kommentarer kring vad de tillfälliga regeländringarna har inneburit.

Den 1 april 2022 upphör alla de coronarelaterade ersättningarna.

  • Ersättning för karens kan du söka i efterhand om du var sjuk och fick avdrag på lönen senast den 31 mars.
  • Smittbärarpenning går inte längre att få för covid-19.
  • Intyg för vab från sjuksköterska eller läkare behövs återigen från dag 8.
  • Du behöver återigen visa läkarintyg för arbetsgivaren dag 8 när du är sjuk. 

 

Regeringen tog beslut om flera åtgärder inom socialförsäkringsområdet till följd av den ökade spridningen av covid-19. De tillfälliga reglerna handlade bland annat om att slopa karensavdraget, ett undantag från krav på läkarintyg för sjuklön samt tillfällig föräldrapenning när skolor tvingas stänga.

Hogias HR-expert Erik Douglasson såg positivt på de tillfälliga regeländringarna.

­– Det var en bra åtgärd att ersätta karensavdraget för att förmå alla att stanna hemma vid sjukdomssymtom. Samtidigt var det problematiskt att säga att karensavdraget var borta, då det bara var delvis sant eftersom det rörde sig om ett schablonbelopp som var lika för alla oavsett vilken lön man hade.

Regeländringen gällde från 8 december 2021 till och med 31 mars 2022 och innebar att det var möjligt att ansöka om ersättning från Försäkringskassan för den första dagen av sin sjukfrånvaro. Samma belopp, 810 kronor per dag, gällde för alla som beviljas ersättning för karensavdrag.

Personer som inte omfattades av sjuklönelagen, exempelvis arbetslösa och föräldralediga, kunde få sjukpenning från första dagen i sjukperioden från Försäkringskassan. Och för egenföretagare lämnades sjukpenning för de första fjorton dagarna med 810 kronor per dag, oavsett vald karens.

Flera av Sveriges grannländer har ett system helt utan karens och det tycks fungera väl, menar Erik Douglasson.

– I de länder där man slopat karensdagen ser man inte att sjukskrivningstalen skjuter i höjden. Så här finns det något för oss i Sverige att fundera på.

En av åtgärderna från regeringen var att tillfälligt slopa kravet på läkarintyg för att styrka sjukfrånvaro under de 14 första sjukdagarna.  

Många var sjuka av pandemirelaterade åkommor så det kändes motiverat att avskaffa en del av administrationen. Att få ett beslut som sträckte sig till 31 mars kändes väl avvägt.

Staten kommer att ersatte också arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än normalt. Storleken på ersättningen avgjordes dels av själva sjuklönekostnaden, dels av de totala lönekostnaderna. Samtliga arbetsgivare omfattades.

– Vi såg en kraftig ökning av sjukdomsfall parallellt med att man uppmanades att stanna hemma vid symtom. Då var det en nödvändig åtgärd för att inte medarbetare skulle känna förväntan att arbeta trots symtom eller när de satt i karantän. 

En förälder kunde få tillfällig föräldrapenning om hon eller han behövde avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn när en skola eller förskola höll stängt på grund av covid-19.

– Det var en mycket välkommen åtgärd för föräldrar, som hjälpte dem att få ihop vardagspusslet, avslutar Erik Douglasson.

Artikeln uppdateras löpande.

 

Läs mer om vad som gäller på:

Försäkringskassan

Regeringen

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

KUNSKAP & INSPIRATION
Vilket ansvar har arbetsgivaren vid smittrisk?

Arbetsgivarens ansvar regleras i arbetsmiljölagen. Vi berättar mer om vilka skyldigheter som gäller

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Har du koll på vilka regler som gäller kring semester?

Vår HR-expert Erik Douglasson svarar på några vanliga frågor om semester.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Arbetar du hemifrån?

Vi ger dig några tips om vad du kan tänka på för att få ett så effektivt arbete som möjligt.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad gäller i framtidens arbetsliv?

Nya arbetssätt väcker frågor. Vi berättar vad som gäller kring tjänsteställe, arbetsmiljö och arbetsskadeförsäkring

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad får just dig att må bra?

Föreläsaren Therese Albrechtson har varit med om den berömda väggen. Hon vet hur man ska fokusera för att må bra.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vem tar beslut om friskvårdsaktiviteter?

Lönespecialister och ekonomer kommer säkert få frågor om friskvårdsaktiviteter när Skatteverket tagit bort sin exempellista.

Läs mer