Karensdag, sjuklön och läkarintyg – vad gäller egentligen nu?

Ompublicerad: 2020-11-04 Uppdaterad: 2021-05-18

Regeringen har kommit med en rad åtgärder för att vi ska kunna hantera de effekter som coronapandemin har på vårt samhälle. För att minska de ekonomiska konsekvenserna som sjukfrånvaro kan innebära för en anställd har reglerna kring karensavdrag, sjuklön och läkarintyg ändrats flera gånger under 2020-2021. Vi berättar mer om vad som gäller nu.

Regeringen har infört en rad tillfälliga åtgärder inom sjuklönelagen. För närvarande gäller nedan åtgärder fram till den 30 september 2021. På regeringens hemsida, regeringen.se, kan du alltid hitta den senaste informationen om vad som gäller.

Ersättning för karensavdraget, så går det till

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020 till och med 30 september 2021. Du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens för tid från 11 mars 2020.

När du som är anställd insjuknar ska du sjukanmäla dig till din arbetsgivare. Din arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt. Det är sedan du själv som anställd som ansöker om ersättning för karensavdraget i efterhand. Det gör du via Försäkringskassans e-tjänst på Mina sidor (fk.se). Om du har ett aktiebolag ansöker du om ersättning för karens som anställd. Om du är arbetslös eller föräldraledig sjukanmäler du dig och ansöker om sjukpenning som vanligt. Om du har rätt till ersättning betalar Försäkringskassan ut sjukpenning utan att göra karensavdrag. Du behöver inte ha sjukpenninggrundande inkomst för att få rätt till ersättning.

Från och med 1 januari 2021 höjdes ersättningen till 810 kronor före skatt. Det gäller karensavdrag som gjorts på din lön från och med den 1 januari 2021.Detta schablonbelopp gäller oavsett vilken lön du har. För dig som är arbetslös innebär det att du istället får sjuklöneersättning från första dagen du blir sjuk. För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna med 810 kr per dag. Ersättningen betalas normalt ut från Försäkringskassan inom fem dagar från det att ansökan har kommit in och beviljats.

Skulle du insjukna igen inom fem kalenderdagar räknas det in i samma sjukperiod och din arbetsgivare ska inte göra ett nytt karensavdrag. Ersättning för karensavdrag gäller oavsett sjukdom så länge de förändrade reglerna gäller.

Ersättning för sjuklönekostnader, så går det till

Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

Du som har ett eget aktiebolag och är anställd i ditt bolag får i egenskap av arbetsgivare ersättning för sjuklönekostnaderna i efterhand via skattekontot.

Du som arbetsgivare betalar alltså ut sjuklön till dina anställda, redovisar sjuklönekostnaden i arbetsgivardeklarationen och skickar den till Skatteverket som vanligt. Skatteverket meddelar därefter Försäkringskassan om dina sjuklöne- och lönekostnader, och Försäkringskassan beslutar om din ersättning. Ersättningsbeloppet betalas ut av Skatteverket och sätts in på ditt skattekonto. Ersättningen betalas ut oavsett vilken sjukdom den anställde har.

Läs mer om ersättning för kostnader för sjuklön och procentsatser på riksdagens webbplats:

Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 (riksdagen.se)

Läkarintyg, detta gäller

De första två veckorna av en sjukperiod betalar arbetsgivaren sjuklön till den anställde. I vanliga fall behöver du lämna läkarintyg från dag 8 till din arbetsgivare eller Försäkringskassan. Men det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort.  

Från och med 15 december 2020 ändrar Försäkringskassan tidsgränserna för intyg när det gäller sjukpenning och vab. Det innebär att intygen kommer begäras in från dag 22. Syftet är att avlasta sjukvården och underlätta för allmänheten med anledning av den svåra situation som samhället nu befinner sig i.

Från och med 15 december 2020 behöver den som ansöker om sjukpenning inte lämna in ett läkarintyg direkt vid ansökan, utan från dag 22 i sjukperioden. Detta gäller även för den som vårdar sjuka barn där intyg behövs från dag 22.

Många vårdgivare erbjuder alternativa kontaktvägar så du måste inte fysiskt träffa en läkare för att få ett läkarintyg. Efter att läkarintyget har kommit in till Försäkringskassan görs en bedömning om du har rätt till ersättning utifrån innehållet i läkarintyget.

Källa: Försäkringskassan, Regeringen

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

 

 

KUNSKAP & INSPIRATION
Vilket ansvar har arbetsgivaren vid smittrisk?

Arbetsgivarens ansvar regleras i arbetsmiljölagen. Vi berättar mer om vilka skyldigheter som gäller

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Har du koll på vilka regler som gäller kring semester?

Vår HR-expert Erik Douglasson svarar på några vanliga frågor om semester.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Arbetar du hemifrån?

Vi ger dig några tips om vad du kan tänka på för att få ett så effektivt arbete som möjligt.

Läs mer