Vem tar beslut om friskvårdsaktiviteter?

Publicerad: 2022-01-20

Skatteverkets A–Ö-lista över vilka friskvårdsaktiviteter som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt via friskvårdsbidrag är nu borttagen. Så vem ska nu besluta om en aktivitet är godkänd eller inte?

I och med att frågan om enklare slag av motion avsevärt har minskat i betydelse menar Skatteverket att A–Ö-listan över friskvårdsaktiviteter har spelat ut sin roll, enligt Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket. Därför tog Skatteverket bort listan från sin hemsida vid årsskiftet. Att det nu blir upp till arbetsgivaren att bedöma vilka aktiviteter som är godkända har skapat en del frågetecken om vad som gäller.

Martina Björk är ekonom på Hogia. Hon berättar att frågan har diskuterats bland hennes kollegor men att de i dagsläget inte har tagit några beslut om att skriva eller förändra någon policy kring detta internt på Hogia. Men hon tror att det kan komma en del frågor från de anställda.

Jag tror att lönespecialister och ekonomer är de som främst kommer att få frågor angående friskvårdsbidraget från de anställda. Det finns ju inte längre ett ”facit” att kika på, säger Martina.

 

Martina Björk, ekonom på Hogia

Martina Björk, ekonom på Hogia.

 

Martina poängterar att det alltid har varit arbetsgivaren som bestämmer vilka aktiviteter som de godkänner som friskvård och att A–Ö-listan endast innehöll exempel på vilka aktiviteter som är godkända eller inte.

– När Skatteverket till exempel godkände golf och ridning som friskvård år 2018 lades mer fokus på att aktiviteten skulle innehålla motion, men i vilken form fick mindre betydelse. Att Skatteverket skulle uppdatera sin lista med de nya aktiviteter som uppstår blev en övermäktig uppgift för dem och de ser väl hellre att man prövar eventuella oklarheter i domstol som man gör med andra skattefrågor, säger Martina.

Frågor som uppstår

Om man som lönespecialist eller ekonom får frågor kring friskvårdsaktiviteter som kan vara svåra att svara på tycker Martina först och främst att man ska se på de riktlinjer som Skatteverket har, att aktiviteten ska ha inslag av motion, vara hälsofrämjande eller avslappnande.

– Riktlinjerna finns kvar och de är till för att skapa vägledning för att bedöma om en aktivitet ska godkännas eller inte. Känner man sig ändå osäker så kan man kanske bolla med en klok kollega och försöka använda sitt sunda förnuft. Man kanske själv behöver söka information om en specifik aktivitet för att förstå vad den innehåller innan man fattar sitt beslut, säger Martina.

Att Skatteverket nu tagit bort listan skapar mer utrymme för arbetsgivaren att godkänna fler aktiviteter som är hälsofrämjande för personalen, vilket Martina tycker är positivt. I en större organisation kan det vara bra att skapa en policy kring detta så att man gör samma bedömning av vad som ingår eller inte.

– Hur man väljer att jobba med detta skiljer sig säkert på olika arbetsplatser men jag tycker att Skatteverket tydligt förmedlar en mer liberal och modern inställning till vad som klassas som friskvård i och med att de tar bort en exempellista som kanske många arbetsgivare följt slaviskt och därför nekat anställda friskvårdsbidrag för aktiviteter som faktiskt haft inslag av motion och varit hälsofrämjande för den anställde, konstaterar Martina.

Martina menar att det inte ska vara några konstigheter för arbetsgivare att godkänna alla tidigare kända aktiviteter. Och om det uppstår nya aktiviteter får man ta upp dem till diskussion och helt enkelt gå efter sunt förnuft.

 

Skatteverkets regler för friskvårdsaktiviteter innebär följande:

  • Det är arbetsgivaren som bestämmer om personalen ska erbjudas friskvårdsbidrag eller inte och hur friskvårdsbidraget, inom ramarna för lagstiftning och praxis, får användas.
  • För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt ska det erbjudas hela personalen på lika villkor och användas för enklare aktivitet med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller syftar till att motverka ömhet och stelhet, samt kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning.
  • Friskvårdsaktiviteter som består av enstaka behandling utan inslag av motion ska ha ett ringa värde, maximalt 1000 kronor för den enskilda aktiviteten.
  • Friskvårdsbidraget får inte gå till sjukvård eller rehabiliteringsaktiviteter, inte heller till medlemsavgift i förening, diplom eller liknande.
  • Friskvårdsbidraget får inte gå till köp eller hyra av utrustning i normalfallet, men om utrustning ingår i aktiviteten, till exempel lån av häst, ridhjälm, kanot eller bowlingskor som ingår i en aktivitet så kan denna del ändå omfattas. Köp av enkla digitala tränings- och friskvårdsappar omfattas också.
  • Friskvårdsbidraget ska vara av mindre värde för att vara en skattefri förmån. Det är Skatteverkets uppfattning att en arbetsgivare skattefritt kan ge maximalt 5000 kronor per år och person till sina anställda i frisvårdsbidrag. Arbetsgivaren kan ge ut ett lägre belopp eller inget belopp alls.
KUNSKAP & INSPIRATION
A-Ö-listan på friskvårdsaktiviteter tas bort

Pia Blank Thörnroos på Skatteverket berättar att informationen kring friskvård ska förtydligas.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Större ansvar för arbetsgivaren kring friskvårdsbidrag

Skatteverket tar bort A till Ö-listan. Vår HR-expert, Erik Douglasson, reder ut vad som gäller nu.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Tips för att varva ner mellan varven

Det är inte alltid lätt att undvika stress. Vi ger dig fem konkreta tips på hur du kan göra för att varva ner.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Sju enkla rörelsetips vid arbete hemifrån

Vår friskvårdsexpert, Kristin Krylberg, berättar om de små sakerna som kan göra skillnad när du jobbar hemifrån.

Läs mer