Hur kan vi arbeta med kompetensutveckling när arbetsmarknaden förändras?

Publicerad 2020-11-23

Arbetsmarknaden genomgår just nu många förändringar i och med globalisering, digitalisering, omställning, LAS-förhandlingar och inte minst rådande pandemi och osäkerheten är stor. Förändringarna ställer enorma krav på arbetslivet och de yrkesverksamma. Inte minst på vår kompetens och hur vi lär oss. Hur kommer kompetensutveckling behöva se ut på arbetsplatserna i framtiden?

Utifrån dagens arbetsmarknad

Enligt Ekonomifakta blir vi färre och färre i arbetsför ålder. Men från år 2021 kommer LAS-åldern att höjas från 67 år till 68 år och från år 2023 höjs den till 69 år. Det ställer nya krav på att du ska kunna vara anställningsbar och ha rätt kompetens över en lång tid.

– Vi behöver arbeta med livslångt lärande på riktigt, säger Barbro Lien Rönn, ansvarig för kompetensutveckling på Hogia. Det räcker inte att utbilda sig en eller två gånger i livet. Med den snabba utvecklingen som är nu, kan vi räkna med att vi varje dag behöver lära om och lära nytt under hela yrkeslivet, så att vår kompetens inte blir utdaterad.

Utvecklingen av yrken, roller och arbetsuppgifter sker snabbt. Inom en nära framtid kommer vi arbeta med saker som vi inte vet någonting om idag eller som inte ens finns än.

– Att leva och arbeta i en osäker värld är en utmaning. Men jag tänker att det vi alla kan börja med är att ta reda på hur jag som individ lär mig på bästa sätt, fortsätter Barbro. När jag har en strategi för mitt lärande och vet vad jag ska lära mig härnäst kan jag stå starkare. 

Kompetensutveckling för framtiden

Idag finns ingen lag som reglerar att det är någon part som har ansvar för kompetensutveckling. Vissa kollektivavtal har kompetensutvecklingsavtal där antal dagar eller summor är avsatta för arbetsgivaren att använda.

Det ser olika ut för olika arbetsgivare. Många verksamheter saknar ett systematiskt arbete med kompetensutveckling. En del arbetsgivare har ingen planerad verksamhetsanknuten kompetensutveckling och en del arbetsgivare ser kanske till och med en oro med att förlora anställda om de anställda får mer kompetens än vad befattningen kräver.

– Jag tänker att vi kan lära oss av det agila förhållningssättet och anamma det när det gäller kompetensutveckling säger Barbro. Det kan vara att hela tiden utvärdera, ändra, agera igen, utvärdera och så vidare i en anda av att lärandet i sig är viktigt. Då kan det som sker just här och nu leda till att man ändrar små saker hela tiden, lär sig något nytt och agerar annorlunda. Att lärandet sker i små steg, varje dag, hela tiden.

– Vissa yrkesroller kommer att försvinna samtidigt som nya skapas. När detta sker behöver vi arbeta med mer omfattande insatser i samverkan med olika utbildningsanordnare för att skola om medarbetare under tiden de arbetar. Om jag ska tillåta mig sia om framtiden kommer kursverksamhet, universitet, högskolor, yrkeshögskolor att spela en stor roll i yrkeslivet framöver, fortsätter Barbro. 

Utredning, förhandlingar, förändringar, vad kan vi vänta oss?

Oavsett vad som händer med LAS-utredningen, förhandlingarna mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer och vilka beslut som slutligen fattas, kommer arbetsmarknaden att förändras. Både arbetsgivare och anställda kommer att få förändrade krav. Det kommer troligen att vara ännu viktigare för arbetsgivare att stärka sitt varumärke för att attrahera rätt anställda och det kommer vara ännu viktigare för anställda att vara uppdaterade med aktuell kompetens.

– Istället för att vänta på vad som händer och vilka beslut som tas så tycker jag att man som arbetsgivare kan vara proaktiv och se kompetensutveckling som en självklarhet redan nu. Det bidrar till att bli en mer attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som de anställda vill vidareutvecklas tillsammans med, menar Barbro.

Den rådande pandemin har också ökat behovet av mer kompetens men andelen som genomför kompetensutveckling minskar. Det framkommer av fackförbundet Unionens årliga kompetensundersökning 2020, där Novus på uppdrag av Unionen kartlägger hur det står till med kompetensutveckling bland tjänstemän i privat sektor.

– Arbetslivet har påverkats drastiskt på många sätt av coronapandemin. Många har fått ställa om, både i arbetssätt, miljö och yrkesroll. När kristider råder kan kompetensutveckling ofta vara något som företag drar ner på. Jag tror att det här grundar sig i en tanke om att kompetensutveckling enbart sker under tiden man deltar i en utbildning som kostar pengar.

– En stor del av lärandet kan ske samtidigt som du utför ditt arbete i vardagen, framförallt när du bygger vidare på den kunskap du redan har. Det kan handla om att ha omvärldsbevakning för att hålla sig uppdaterad inom sitt yrke eller att nätverka med nya personer inom samma bransch. Det finns också massor med möjligheter till vardagligt lärande enbart ett klick bort i datorn, avslutar hon.

Barbros råd till arbetsgivare:

  • Investera och satsa på kompetensutveckling som en del i vardagen.
  • Gör en kompetensinventering, vilka kompetenser finns, vad kommer ni att behöva?
  • Se möjligheten i alla medarbetares förmåga att lära sig och ställa om.
  • Använd digitala nätverk, kurser och webbinarier, det finns massor med möjligheter tack vare det "digitala skutt" som vi har tagit under pandemin.
Kunskap & Inspiration
Prenumerera på våra nyhetsbrev

I våra nyhetsbrev delar vi med oss av vår erfarenhet och expertis och vi ger dig tips, råd, information och inspiration inom Ekonomi och HR.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hur kan vi säkerställa att vi har rätt kompetens?

Mimmi Cromberger berättar hur man kan säkerställa att man har rätt kompetens på företaget i framtiden.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Fem tips för en bra preboarding

Martin Sandberg, sektorchef på Hogia, ger dig fem tips på hur du får nyanställda att känna sig välkomna.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Svårt att hitta rätt kompetens och rekrytera till bristyrken?

Vi ger dig våra tips om vad du kan tänka på när du ska rekrytera till bristyrken.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad ska man tänka på när det sker snabba förändringar?

Susanne Toft är bolagschef på Hogia och har många års erfarenhet av förändringsarbete. Hon ger dig sina tips.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Svårt att rekrytera? Så här kan du stärka ert varumärke.

Nathalie Bertelius ger sina tips för hur du stärker ert varumärke.

Läs mer