Kommunikation – nyckeln i förändringstider

Publicerad: 2020-09-10

Förändringar kan påverka arbetssätt, roller, förutsättningar och mycket annat. Under året 2020 har vi fått uppleva många snabba förändringar som vi lika snabbt har behövt anpassa oss efter. Distansarbete har till exempel blivit en norm på många företag och våra sociala förutsättningar har också ändrats. Så hur hänger vi bäst med när saker förändras? Susanne Toft är bolagschef på Hogia och har många års erfarenhet av just förändringsarbete. Hon berättar mer om vad som kan vara viktigt att tänka på.

Att anpassa sig efter förändringar kan vara olika svårt eller lätt för olika individer. När vi tvingas till en förändring så kan vi också reagera på olika sätt. När en organisation måste göra förändringar för att överleva så påverkas alla inom organisationen på ett eller annat sätt. Susanne Toft arbetar som bolagschef på Hogia Professional Systems och har många års erfarenhet av förändringsarbete inom en organisation.

– När förändringar sker snabbt, och vi måste anpassa oss därefter, är kommunikation A och O i en organisation, säger Susanne. En trygghet i förändringstider kan vara att veta att det finns en plan för hur vi ska agera i ett worst case scenario. Är du förberedd på ett worst case och ett best case scenario så hanterar du allt däremellan. Om jag som ledare vet vart jag vill och förmedlar den känslan, inger det en trygghet hos mina medarbetare.

 

Susanne Toft bolagschef  Hogia Professional Systems

Susanne Toft, bolagschef på Hogia Professional Systems

 

Susanne poängterar också vikten av att förmedla till medarbetarna att det finns en plan. Och skulle det inte finnas en plan, då är det ännu viktigare att förmedla det till sina medarbetare.

– Har jag hela tiden en transparens till mina medarbetare så vet de att det inte finns någon dold agenda. Finns det ingen plan för till exempel en kris, då kan jag förmedla det och så kan vi arbeta framåt tillsammans, säger Susanne. Jag är då transparent med att jag behöver deras involvering och tankar och att vi kan arbeta tillsammans för att ta fram en plan för vår organisation.

När det sker förändringar i kristider är det en förutsättning att ha en ledare som sitter i förarsätet. Alla har sina ansvarsområden men ledaren måste vara den som håller ihop organisationen eller teamet, menar Susanne.

– Vi har många som arbetar på distans nu. Då är det ännu viktigare med transparens i vår kommunikation. De som är på kontoret har den fortsatta vardagliga dialogen men de som sitter hemma mister den. Då får man tänka på att kommunicera extra mycket med de som arbetar på distans, säger Susanne.

Att oron i samhället påverkar oss är inte konstigt och vi befinner oss i en situation som vi aldrig varit med om eller behövt anpassa oss efter tidigare. Vi behöver därför skapa en så trygg miljö som möjligt, både för de som arbetar på kontoret men också för de som arbetar på distans.

– Jag vill återigen trycka på vikten av kommunikation. Det inkluderar alla, både medarbetare och chefer och ju mer jag öppnar upp och involverar mina kollegor, desto mer hjälp och förståelse får jag från början.

– Vi lär oss saker hela tiden och vi får ta med oss de erfarenheter vi får under rådande omständigheter. Jag tror att vi kommer ha nytta av att använda oss av de arbets- och tankesätt vi har fått nu, även när vi kommer tillbaka till en mer normal vardag.

Susannes tips i förändringstider,

  • Tänk på att visa att du är närvarande, både om du arbetar hemifrån eller på kontoret.

  • Ha en ständigt pågående dialog med dina medarbetare och var transparent och tydlig.

  • Planera in kontinuerliga digitala och fysiska möten.

  • Kommunicera extra mycket med dina kollegor och uppdatera om nuläget.

  • Fånga upp signaler på oro och hitta åtgärder gemensamt så snabbt som möjligt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

KUNSKAP & INSPIRATION
Tips för att varva ner mellan varven

Det är inte alltid lätt att undvika stress. Vi ger dig fem konkreta tips på hur du kan göra för att varva ner.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Bra support kräver snabb utveckling

I coronatider inser supporten vikten av ett tätt samarbete med utvecklingsteamet berättar Jenny Norén, supportansvarig på Hogia.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Tänker du på att röra dig under arbetsdagen?

Vår friskvårdsexpert berättar mer om hur du kan tänka för att få in mer rörelser i din arbetsdag.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Arbetar du hemifrån?

Vi ger dig några tips om vad du kan tänka på för att få ett så effektivt arbete som möjligt.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hur påverkas vi av digitaliseringen?

Hjärnforskaren Katarina Gospic berättar vad hur våra hjärnor och våra arbetssätt påverkas av den digitala stressen.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad ska man tänka på inför lönesamtalet?

Madeleine Nordqvist, löneexpert på Hogia, ger sina råd till både dig som är chef och till dig som är anställd.

Läs mer