Tydligare regler för korttidsarbete krävs

Publicerad 2020-06-23

Hittills har över 70 000 företag ansökt om stöd för korttidsarbete, vilket berör fler än 500 000 anställda. Potentiellt kan fler än två miljoner anställda innefattas av stödet. Men regelverket kring korttidsarbete är krångligt, vilket gör det svårt att följa. Representanter från lönebranschen kräver nu att Tillväxtverket ska ge företag rätt förutsättningar för att hantera det praktiskt. Annars riskerar både näringsliv och samhället att gå miste om den positiva effekt som stödet var tänkt att ge.

Regelverket kring korttidsarbete omfattar villkor som reglerar ansökan, men även hur det ska hanteras när stödet har beviljats och den avstämning som ska ske för att kontrollera om ersättningsnivån ska korrigeras.

Den praktiska hanteringen av korttidsarbete hamnar i löneprocessen. Tolkningen av regelverken, utifrån de 558 kollektivavtal som behandlar korttidsarbete, är en viktig del i att hanteringen blir korrekt. Att det finns systemstöd för beräkning av lönerna blir avgörande för att på ett bra sätt kunna genomföra korttidsarbete. Och framförallt det som nu många står inför, att skicka in avstämningar till Tillväxtverket. Avstämningar som kan vara avgörande för företagens överlevnad om underlagen inte bedöms som korrekta.

Vi har tillsammans sammanställt en branschkod kring den praktiska hanteringen av korttidsarbete men ser med oro på kommande avstämningar på grund av att det saknas tydliga förutsättningar.

Avstämningen innebär att företag som har påbörjat sin ansökningsperiod mellan den 16 mars och den 31 mars ska redovisa för perioden fram till den 31 maj innan den 30 juni. De allra flesta anställda i Sverige får sin lön den 25 i månaden. Det innebär att avstämningen av korttidsarbete ska göras samtidigt som löneavdelningen har som mest att göra med den ordinarie lönekörningen, en process som redan inneburit extra arbete med själva hanteringen av korttidsarbete. Lägg också till att vi går in i semestertider och även de som ska utföra löneprocessen ska vara lediga.

Vi kan konstatera att det finns andra utmaningar. Det saknas tydliga anvisningar i instruktionerna gällande vilka perioder som ska redovisas till Tillväxtverket. Vidare har Tillväxtverket ändrat villkoren för både frånvaro och semester, vilket framförallt påverkar de som ansökte innan förutsättningarna förändrades.  

Vi är nu i kontakt med Tillväxtverket för att reda ut dessa och andra otydligheter. Om förutsättningarna inte tydliggörs av dem med lönekompetens, blir det en svår och tung administrativ börda för företagen att säkerställa att avstämningen blir korrekt. Risken för fel skulle kunna minska avsevärt.

Zennie Sjölund är branschansvarig lön för Srf Konsulterna

Zennie Sjölund är branschansvarig lön för Srf Konsulterna

KUNSKAP & INSPIRATION
Statligt stöd för korttidspermittering

Frågor och svar om statligt stöd för korttidspermittering under coronapandemin för dig som arbetsgivare.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad gäller vid anställning och uppsägning?

Vi berättar mer om vilka regler som gäller vid uppsägning av olika anställningsformer.

Läs mer
Lönesystem
Heltäckande lönesystem för alla typer av verksamheter

Med Hogia får du ett lönesystem som är anpassat för din bransch och med kunnig support som sätter dig som användare i fokus.

Läs mer