Därför tar Skatteverket bort A–Ö-listan över friskvårdsaktiviteter

Publicerad: 2021-09-20

Skatteverket ansvarar för att tolka reglerna gällande skattefri friskvård samt att informera om vilka regler som gäller. I och med att frågan om enklare slag av motion avsevärt har minskat i betydelse menar Skatteverket att A–Ö-listan över friskvårdsaktiviteter har spelat ut sin roll. Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, berättar mer om varför listan nu tas bort.

Pia Blank Thörnroos arbetar som Skattejurist och rättslig expert på Skatteverket sedan många år tillbaka. Hon berättar att A–Ö listan på Skatteverkets webbsida är välbesökt med 600 000 – 700 000 sidvisningar per år. Skatteverkets webbsida innehåller utöver A–Ö listan omfattande information och rättslig vägledning i de frågor som kan dyka upp kring förutsättningarna för skattefri motion i samband med Skatteverkets kontroller.

 

Pia Blank Thörnroos rättslig expert på Skatteverket

Pia Blank Thörnroos rättslig expert på Skatteverket

 

– Vår målsättning är att ha bra och tydlig information på vår webbplats, därför gör vi nu ett arbete kring att tydliggöra informationen. A–Ö-listan är en exempellista och ska inte vara normerande. Men den översyn vi gör av webbplatsen handlar alltså om hur vi kommunicerar, inte om nya regler, säger Pia.

A–Ö-listan har spelat ut sin roll

Eftersom arbetet med informationen på webbplatsen pågår kan Pia inte säga exakt när i tid A–Ö-listan kommer att tas bort. Men hon berättar att när Skatteverket gör förändringar som påverkar företag och privatpersoner så kommunicerar de alltid kring det, även om det inte handlar om lagändringar.

– Det är uppenbart att A–Ö-listan har spelat ut sin roll då arbetsgivaren har möjlighet att godkänna betydlig fler aktiviteter än de som räknas upp på listan. Samtidigt måste arbetsgivaren också kunna visa vilken bedömning man gjort gällande motion och annan friskvård om Skatteverket frågar efter underlag. Men denna möjlighet finns redan idag och är inte kopplad till att listan tas bort.

Pia berättar att högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i domar klargjort att i de fall ett företag ger sina anställda friskvårdsbidrag med ett i förväg bestämt belopp så är det avgörande för skattefriheten att aktiviteten innehåller inslag av motion för att räknas som skattefri motionsförmån. Domarna innebär att arbetsgivaren måste avgöra om aktiviteten som sådan innehåller inslag av motion och om arbetsgivaren i så fall är villig att bekosta den angivna aktiviteten.

– Frågan om aktiviteten i sig är av enklare slag anser HFD är av underordnad betydelse när företaget ger ut ett friskvårdsbidrag eftersom begränsningen ligger i att friskvårdsbidraget ska vara av mindre värde. Friskvårdsbidragen kan som tidigare även användas till andra frisvårdsaktiviteter som inte innehåller inslag av motion men som bidrar till avslappning, exempelvis massage.

Pia konstaterar därför att i och med att frågan om enklare slag har av motion avsevärt har minskat i betydelse är informationen i A–Ö-listan inte längre relevant. 

– Arbetsgivaren måste själv bedöma om aktiviteten innehåller inslag av motion eller är en aktivitet som innebär avslappning och därefter måste arbetsgivaren ta ställning till om hen är villig att låta den anställda använda friskvårdsbidraget. A–Ö-listan uppfattas felaktigt som normerande. Därför ser vi över vår kommunikation.

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att göra en bedömning av om en aktivitet innehåller inslag av motion. Pia menar att detta, i de flesta fall, inte skapar bekymmer eftersom vanliga motionsaktiviteter som till exempel tennis, simning, träning på gym och yoga innehåller inslag av motion.

– Även för andra friskvårdsaktiviteter där avsikten är att den anställde ska känna sig avslappnad måste arbetsgivaren, som tidigare, göra en bedömning av om aktiviteten uppfyller kraven för skattefrihet. Att Skatteverket tar bort A–Ö-listan påverkar inte detta. Det blir alltså i praktiken inte någon ny hantering för arbetsgivare kring friskvårdsbidraget, säger Pia.

Pia berättar att om Skatteverket skulle upptäcka systematiska fel i en arbetsgivares bedömning får de se över det. Skatteverket bedömer dock att det ligger i arbetsgivarens eget intresse att göra rätt, eftersom friskvårdsbidraget syftar till att personalen ska hålla sig frisk och må bra.

– Vår erfarenhet är inte att det finns jättemycket fel kring friskvårdsbidraget, däremot får vi många frågor om det, vilket är en av anledningarna till att vi vill se över informationen på vår webbplats. Vi kommer givetvis att gå ut med information om ändringarna på webbplatsen i god tid och inriktningen är att vi ska vara klara med vårt arbete runt årsskiftet, avslutar Pia.

 

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som gäller inom HR- och löneområdet?

Läs mer och anmäl dig till våra Kompetensdagar Lön/HR

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

KUNSKAP & INSPIRATION
Större ansvar för arbetsgivaren kring friskvårdsbidrag

Skatteverket tar bort A till Ö-listan. Vår HR-expert, Erik Douglasson, reder ut vad som gäller nu.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hur ser framtiden ut för löneadministratörer?

Zennie Sjölund är branschansvarig Lön på Srf konsulterna, hon berättar om hur framtiden kan se ut för branschen.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad ska man tänka på inför lönesamtalet?

Madeleine Nordqvist, löneexpert på Hogia, ger sina råd till både dig som är chef och till dig som är anställd.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Ta kontroll över ditt lärande

Vår HR-specialist, Johanna Axelsson, berättar om hur du ser till att du får kontinuerlig kompetensutveckling.

Läs mer