Hur mår personalen just nu?

Publicerad: 2021-03-09

Att gå från en medarbetarundersökning per år till pulsbaserade enkätverktyg för att kontinuerligt se hur personalen mår är viktigt för att skapa en god arbetsmiljö, inte minst vid distansarbete. Karin Stenqvist, Supportansvarig Hogia Professional Systems, berättar om hur hon använder Winningtemp för att ta tempen på sitt team.

Sedan våren 2020 har Hogia arbetat med det pulsbaserade verktyget Winningtemp. Det innebär i korthet att alla anställda regelbundet får frågor till sin mejl om allt från trivsel och teamkänsla till arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Det gör att det snabbt går att följa upp och agera när något inte är bra.

Karin Stenqvist har arbetat som Supportansvarig på Hogia Professional Systems i tre år. I Karins supportteam är de nio personer vars arbetsdag är väldigt händelsestyrd. Varje torsdag skickas frågor som rör allt som ingår i arbetsmiljöområdet ut till teamet. Det kan vara till exempel om man tycker att man får den kompetensutveckling som man förväntar sig, hur man upplever sin arbetssituation och om man är nöjd med det stöd man får av sin närmsta chef.

– Man måste vara minst fem i ett team för att kunna svara i verktyget, berättar Karin. Det är för att svaren ska vara anonyma så att det är enklare för alla att svara ärligt. Det är ju först när man får reda på hur en situation ser ut som man faktiskt kan göra något åt den.

 

Karin Stenqvist

Karin Stenqvist, Supportansvarig, Hogia Professional Systems

 

När Karins team har svarat på veckans frågor så loggar hon in i verktyget och svarar på de kommentarer som har kommit in från teamet. Kommentarerna kan variera från vecka till vecka, en del är positiva och en del handlar om att lyfta något som har fungerat mindre bra.

– Jag brukar svara på alla kommentarer, säger Karin. Att svara på de positiva kommentarerna där man lyfter något som har varit bra, ger även mig mycket positiv energi. De gånger där man lyfter något som inte är bra är det viktigt för mig som ansvarig att svara och försöka komma med konkreta förslag på hur vi kan förbättra situationen.

När en organisation endast har en årlig medarbetarundersökning menar Karin att det är svårt att få en rättvis bild av hur hela året har varit.

– Jag tror att om man bara genomför någon enstaka undersökning per år så är det lätt att svaren är präglade av hur det känns just där och då. Det är det som är det fina med Winningtemp, där ska du ju svara på precis hur det känns just där och då. Men eftersom frågorna kommer varje vecka, är det mycket lättare att fånga upp och fokusera på det man behöver bli bättre på. Samtidigt kan man glädjas åt det som är bra. Eftersom det är just en temperaturmätare så kan man också snabbt se hur nöjdheten förändras och analysera och ta lärdom av.

Karin berättar att hon upplever att de haft ett bra klimat hela tiden inom hennes bolag. Men nu när de arbetar med Winningtemp så lyfter hon arbetsmiljöfrågorna oftare då de också ger ett bra underlag för diskussioner. Karin försöker ta upp punkter som sticker ut med sitt team, det kan vara både positiva och negativa.

– Vi hade till exempel en temperaturnedgång på fysisk arbetsmiljö, men då lyfte vi det och pratade om det. En kollega tipsade då om att hon använde strykbrädan för att stå upp när hon arbetar. En annan kollega berättade att hon går ut och går långpromenad på morgonen innan hon börjar jobba. Efter den diskussionen så slutade resultatet sjunka.

När coronapandemin är över vill Karin gärna fortsätta att använda verktyget. Hon berättar att när teamet löser vissa supportärenden så funkar det förvisso bra digitalt, men det funkar så mycket bättre när de arbetar på kontoret. Långvarigt distansarbete spelar av sig i resultatet och flera medarbetare känner att det påverkar arbetssituationen och arbetsglädjen.

– Men vi har ändå stor nöjdhet kring teamkänsla, engagemang och ledarskap. Det är väldigt skönt att teamkänslan och engagemanget finns kvar trots att man ibland har svårt att hitta arbetsglädjen i dessa tider, avslutar Karin.

Kunskap & Inspiration
Prenumerera på våra nyhetsbrev

I våra nyhetsbrev delar vi med oss av vår erfarenhet och expertis och vi ger dig tips, råd, information och inspiration inom Ekonomi och HR.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Bra support kräver snabb utveckling

I coronatider inser supporten vikten av ett tätt samarbete med utvecklingsteamet berättar Jenny Norén, supportansvarig på Hogia.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Frånvaro vid ej beviljad semester - ledde till avsked.

Rutiner för semester, detta bör du som arbetsgivare och anställd tänka på.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Distans- eller kontorsarbete i framtiden?

Undersökningar visar att distansarbete har fungerat bra under pandemin. Hur kan arbetslivet se ut i framtiden?

Läs mer