Trender inom HR- och löneområdet 2021

Publicerad: 2021-01-18

Coronapandemin och distansarbetet har påverkat HR- och löneområdet på många sätt. Hogias HR-experter, Erik Douglasson och Sara Janson, tror att vi kommer att fortsätta arbeta på distans under större utsträckning även framåt. De berättar mer om hur trenderna ser ut för 2021.

Digitaliseringen har fått en rejäl skjuts framåt i och med coronapandemin och distansarbetet har påverkat många av oss på olika sätt. Hogias HR-experter, Erik Douglasson och Sara Janson, leder Hogias populära Kompetensdagar. De berättar mer om trenderna och om förändringar som kommer påverka HR- och löneområdet framåt.

 

Hogias HR-experter, Sara Janson och Erik Douglasson.

Hogias HR-experter, Sara Janson och Erik Douglasson.

 

– Att arbeta på distans kommer att vara en självklarhet i framtiden, menar Erik. HR- och löneområdet, såväl som andra områden, kommer att behöva arbeta med att få distansarbete att bli en del av vardagen och anpassa företagskultur och arbetssätt efter det. Vi behöver också finna nya vägar för att hitta gemenskap och stärka teamen när vi inte träffas fysiskt på samma sätt.

För att behålla och stärka teamkänslan kan det krävas en del insatser, menar Erik. Det kan vara så enkelt som att boka in regelbundna möten, till exempel en avstämning på morgonen och en gemensam social fika under eftermiddagen.

Jag tror också det är viktigt att alla är delaktiga och har kameran på så att man lättare ser kroppsspråk och ansiktsuttryck. Ett annat bra sätt att stärka teamkänslan är att skapa någon tävling eller aktivitet så som stegtävlingar och andra liknande saker som kan skapa samhörighet och engagemang.  

Erik och Sara anser att vi inte kommer att behöva resa på det sätt vi gjort tidigare, vare sig till kontoret eller på kundbesök. Många fler möten kommer att ske på distans. Därför behöver vi anpassa vårt arbetsliv utifrån det.

– Ett sätt att underlätta för lönespecialister är att ha bra försystem och digitala signeringssystem, menar Sara. Tyvärr är vi inte helt i det papperslösa samhället än, men vi kan komma en bra bit på vägen med våra tekniska hjälpmedel som till exempel digitala signeringar. 

Stödåtgärder fortsätter påverka

Något som också kommer att påverka HR- och löneområdet även en bra bit in på år 2021 är stödåtgärderna som regeringen infört i och med coronapandemin. Det är inte heller omöjligt att det kommer fler stödåtgärder i takt med hur utvecklingen fortlöper.

Det gäller att hålla sig uppdaterad och att kunna anpassa arbetet när det ständigt införs nya regler i kölvattnet av coronapandemin, konstaterar Erik. Om man till exempel tillämpat korttidsarbete så kan det vara utmanande att göra korrekta avstämningar utifrån det regelverk som finns och som också förändrats och förtydligats längs med vägen.  

Med coronapandemin kom också varsel och arbetslöshet i större utsträckning på många arbetsplatser. Det ställer krav på HR att vässa processer som man kanske inte jobbat så mycket med under åren innan pandemin.

Kanske man har fått dra ner på personal vilket ställer krav på fungerande processer för uppsägningar samt att man har koll och ordning på LAS-listor. Neddragning kräver också omställning och förändringsarbete kräver ofta en hel del av HR för att det ska fungera på bästa sätt, säger Sara. Samtidigt har vissa branscher istället fått expandera kraftigt och då ställs det krav på fungerande rekryterings- och inskolningsprocesser.  

Även om coronapandemin kommer att påverka oss en tid fram över har Erik en förhoppning om att vi 2021 kommer att återgå till ett mer normalt liv och arbetsliv. Då får vi också förhålla oss till de arbetssätt vi har tillämpat under pandemin, menar Erik.

– Då behöver vi se över vilka arbetssätt och processer vi ska behålla och implementera i det vardagliga arbetslivet och vilka vi ska se som tillfälliga. Det enda vi kan vara säkra på är att vi inte kommer att gå tillbaka till exakt hur det var innan pandemin, utan det kommer bli en anpassning och ett förändrat arbetsliv. Frågan är bara hur förändrat som det kommer att bli.

 

För tionde året i rad arrangerar vi Hogias Kompetensdagar lön/HR 2021. Den här gången blir det digitalt så att du tryggt kan delta var du än befinner dig. Som vanligt bjuds du på matnyttig information, inspiration och senaste nytt inom området lön och HR. Efter stora lag- och regeländringar som GDPR, AGI och förändrad karenshantering har 2020 bjudit på andra utmaningar. Du får ta del av de senaste lagförslagen och regeländringarna och hur dessa påverkar ditt arbete nu och i framtiden. 

 

 Läs mer om Hogias Kompetensdagar lön/HR och anmäl dig här.

KUNSKAP & INSPIRATION
Hur ska man leda på distans?

Niclas Blomström, bolagschef på Hogia Ferry Systems har många års erfarenhet och ger dig sina tips.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Går det att ställa om friskvårdsarbetet i kristid?

Friskvårdsaktiviteter skapar arbetsglädje och gemenskap. Kristin Krylberg berättar hur Hogia ställt om i kristid.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hur kan vi säkerställa att vi har rätt kompetens?

Mimmi Cromberger berättar hur man kan säkerställa att man har rätt kompetens på företaget i framtiden.

Läs mer