Vilka krav kan arbetsgivaren ställa kring vaccinering?

Publicerad: 2021-09-13

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att smittrisk undviks på en arbetsplats, vilket regleras i Arbetsmiljölagen (AFS 2018:4). I USA har en rad företag ställt krav på att medarbetarna ska vaccinera sig för att kunna återgå till arbete på kontoret eller för att ens få behålla jobbet. Men i Sverige ser reglerna annorlunda ut.

Frågan om arbetsgivare har rätt att kräva att deras befintliga anställda är vaccinerade innan de återgår i arbete på kontoret är högst aktuell då vaccinering i Sverige är frivillig. Det är med andra ord inte tillåtet att tvinga någon att vaccinera sig och alla svenska medborgare är skyddade mot ”påtvingade kroppsliga ingrepp” som det uttrycks i paragraf 6 i regeringsformens andra kapitel.

Den enskilde har alltså rätt till personlig integritet och rätt att bestämma över vilka medicinska behandlingar man ska genomgå. Så länge det inte finns stöd i någon lag eller avtal så kan inte arbetsgivaren kräva att de anställda vaccinerar sig.

Får arbetsgivaren säga upp en anställd som vägrar att vaccinera sig?

Om en arbetsgivare ska säga upp någon här i Sverige så gäller det att det finns så kallad ”saklig grund”. Vad saklig grund kan vara har utarbetats genom att liknande fall i olika frågor har gått till domstol och det har gjorts en rättslig prövning utifrån vilken verksamhet det gäller.

Man måste också ha med sig att en sådan bedömning ändå måste ske i varje enskilt fall utifrån olika arbetskategorier.

Men i och med att man inte har prövat fall där arbetsgivaren har krävt att personalen ska vara vaccinerad så finns det alltså ännu ingen fastställd saklig grund för uppsägning.

Har arbetsgivaren rätt att införa covid-tester av sin personal?

Vissa arbetsgivare kan ha rätt att omplacera personal som inte har vaccinerat sig om de bedömer att smittorisken är hög. Detta kan vara aktuellt om det rör sig om till exempel personal inom vården där man arbetar nära personer i riskgrupp. Här måste arbetsgivarens intresse vägas mot en arbetssituation. Men eftersom arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla en säker arbetsmiljö så kan arbetsgivaren ha rätt att införa covid-tester av sina anställda.

Om en anställd vägrar att testa sig har arbetsgivaren rätt att göra en omplacering. Men om det inte finns något liknande arbete att placera om en anställd till så skulle det kunna leda till en uppsägning. Men i så fall gäller att den anställde får erinran om att anställningen är i fara och chans att ändra sitt beteende. Detta är också en bedömning som måste ske i varje enskilt fall utifrån vilken arbetssituation och verksamhet det gäller.

Om det uppstår fall där en anställd vägrar vaccineras, testas och inte kan arbeta hemifrån så kan alltså arbetsgivaren behöva vidta andra åtgärder.

Får arbetsgivaren begära att personal som ska anställas är vaccinerad?

När en arbetsgivare söker ny personal kan de i annonsen skriva att man önskar att de ansökande är vaccinerade men samtidigt får man se till att man inte diskriminerar någon. Det finns de som inte kan vaccinera sig till exempel på grund av sjukdom eller religion. Då kan arbetsgivaren bli skyldig till diskriminering vid en anställning.

I Sverige har vi inte heller någon skyldighet att berätta om vi är vaccinerade eller inte, då det faller under medicinsk sekretess. Arbetsgivaren kan alltid ställa frågan men man har ingen skyldighet att uppge ett svar. Men det är i slutändan alltid arbetsgivaren som bestämmer vem de ska anställa eller inte.

En arbetsgivare får gärna uppmuntra sin befintliga personal till att ta vaccin utan att hota eller straffa. Men man ska inte glömma att även om vaccinet ger skydd mot svår covid-19 så finns det många andra sjukdomar och den största smittorisken är alltid om personal går småsjuka till arbetet, oavsett sjukdomssymtom.

 

Källor:

https://chef.se/arbetsrattsexperten-om-vaccinkrav-pa-jobbet/
https://da.se/2021/04/kan-jag-vagra-att-ta-sprutan/
https://www.ledarna.se/fragor-och-svar/fragor-och-svar-utanfor-faq-arkiv/kan-arbetsgivaren-krava-vaccinering/
https://www.foretagarna.se/juridisk-faq/ovrigt/kan-jag-krava-att-mina-anstallda-vaccinerar-sig/
https://www.kollega.se/arbetsgivare-kan-krava-vaccinering-nar-du-soker-jobb

Kunskap & Inspiration
Prenumerera på våra nyhetsbrev

I våra nyhetsbrev delar vi med oss av vår erfarenhet och expertis och vi ger dig tips, råd, information och inspiration inom Ekonomi och HR.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vilket ansvar har arbetsgivaren vid smittrisk?

Arbetsgivarens ansvar regleras i arbetsmiljölagen. Vi berättar mer om vilka skyldigheter som gäller

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Fem tips för en bra preboarding

Martin Sandberg, sektorchef på Hogia, ger dig fem tips på hur du får nyanställda att känna sig välkomna.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Frånvaro vid ej beviljad semester - ledde till avsked.

Rutiner för semester, detta bör du som arbetsgivare och anställd tänka på.

Läs mer