Kommunicera er företagskultur och locka fler kandidater

Publicerad: 2022-05-19

Kompetensbrist i många branscher skapar konkurrens om rätt kandidater. Ett starkt varumärke och en lockande företagskultur kan vara avgörande i en rekryteringsprocess. Men hur gör man för att nå ut med sitt budskap?

Att hitta rätt medarbetare och sen få dem att stanna kvar kan vara en stor utmaning idag när konkurrensen om kandidaterna är hård. Det är inte bara en bra lön som är viktig när unga väljer arbetsgivare. I YPAI, Young Professional Attraction Index 2021, Academic Works årliga undersökning, framgår det att unga värderar bra arbetsmiljö och kollegor allra mest.

Medarbetarna ÄR varumärket och kulturen

Det finns många olika sätt att bygga upp sin företagskultur och sitt varumärke på. Men att alltid involvera medarbetarna i arbetet är viktigt då alla medarbetare idag mer eller mindre är influencers och företagets viktigaste ambassadörer. Ett vanligt misstag som många företag gör är att endast ledningsgruppen är med från början i varumärkesarbetet. För ledningsgruppen känns arbetet självklart men när de sedan ska ha med personalen på tåget så brister kommunikationen. De viktiga åsikterna från personalen går förlorade om man inte involverar dem från början.

Att ha en lyhörd och delaktig företagskultur utan hierarkiska hinder bidrar också till ett mer öppet klimat där man vågar testa idéer och kan lära sig av både misstag och framsteg.

Kommunicera ert budskap

All extern marknadsföring börjar internt på ett företag. Därför behöver man vara sann mot sina egna värderingar. Kan man se till att företagets ”why” genomsyrar allt från det lilla till det stora, så bygger man upp en kultur som både syns och känns för medarbetarna och potentiella kandidater. Alla funktioner arbetar med kommunikation i någon form men HR- och marknadsfunktionerna arbetar med den kommunikation som syns mest utanför företagsväggarna. För en HR-funktion är medarbetarna i fokus, de bygger varumärket till kollegor och kandidater. För en marknadsfunktion är kunderna och de potentiella kunderna i fokus och en nöjd kund kan leda till flera nya kunder. Om HR- och marknadsfunktionerna kan mötas och arbeta tillsammans med sin kommunikation, så kan interna ambassadörer skapa externa ambassadörer och potentiella kandidater kan till och med vara potentiella kunder.

Tips för att stärka varumärket och kulturen för att locka nya kandidater

Ett starkt varumärke är ett varumärke som ofta syns och som du kanske snabbt får en känsla av när du ser. I ett starkt varumärke ligger oftast också en stark företagskultur. Det är inte helt enkelt att bygga upp ett varumärke eller en företagskultur men det finns saker som företag kan tänka på för att försöka locka till sig kandidater. Här kommer några tips.

  • Använd medarbetarna för att förmedla er företagskultur, det kan till exempel vara genom att göra korta intervjuer om hur det är att arbeta som utvecklare eller ekonom på ert företag. Era medarbetare är ambassadörer och stjärnor vill jobba med andra stjärnor.
  • Visa i handling vilka värderingar som driver bolaget framåt och brodera ut dem på bolags- avdelnings- och individnivå. Har ni till exempel ett kunskapsevent för era kunder, en föreläsning för era medarbetare, eller skänker ni pengar till välgörenhet som går hand i hand med era värderingar, visa det utåt. Gör det lätt att fånga ett intresse och gör det också lätt för kandidater att visa intresse för er.
  • Synliggör vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom företaget, inte bara för externa kandidater utan även för medarbetarna på plats.
  • Erbjud nya ansvar och mer mandat och ge beröm för ett bra arbete. Att få större ansvar och bekräftelse skapar arbetsglädje och stolthet hos medarbetaren.
  • Ha en god arbetsmiljö med ett förtroendeingivande, engagerat och empatiskt ledarskap. En medarbetare vill känna sig förstådd och delaktig, det är det som skapar arbetsglädje.Den arbetsglädjen förmedlar kanske medarbetaren ut till sitt kontaktnät.
  • Försök att vara anpassningsbar och se att individer kan ha olika behov. Alla vill känna sig sedda och känslan av frihet och självbestämmande är viktigt. Det kan till exempel handla om distansarbete, flexibel arbetstid eller semesterdagar.

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

KUNSKAP & INSPIRATION
Vad gäller i framtidens arbetsliv?

Nya arbetssätt väcker frågor. Vi berättar vad som gäller kring tjänsteställe, arbetsmiljö och arbetsskadeförsäkring

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hur behåller man sina medarbetare?

Vi ger dig våra tips för att få medarbetarna att vilja stanna kvar när trenden, The big quit, snart når Sverige.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hur påverkas vi av digitaliseringen?

Hjärnforskaren Katarina Gospic berättar vad hur våra hjärnor och våra arbetssätt påverkas av den digitala stressen.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Walk-and-talk stärker relationen med medarbetaren

Fredrik Wallin är bolagschef på Hogia. Han har hittat många fördelar med att möta medarbetarna på en walk-and-talk.

Läs mer