Hur behåller man sina medarbetare?

Publicerad: 2022-03-17

Vågen av uppsägningar, eller ”The big quit” som den kallas, pågår i USA och Storbritannien och har börjat sprida sig till ännu fler länder i världen. I pandemins spår är det fler än någonsin som väljer att lämna sina arbetsplatser. Så hur ska arbetsgivare tänka för att behålla sina anställda när trenden når Sverige?

Pandemins effekter har fått många anställda att tänka om. Sedan april förra året har flera miljoner amerikaner lämnat sina jobb och enligt en undersökning som Microsoft har gjort så överväger 41 procent av deras anställda att säga upp sig. Så vad är det som gör att människor inte vill stanna kvar på sina arbetsplatser?

Pandemins påverkan

Under åren 2020 och 2021 har vi som bekant fått anpassa arbetslivet på, ett för många, helt nytt sätt. När restriktioner om socialt umgänge gällde fick många branscher svårt att gå runt. Restauranger fick stänga igen, kulturevenemang fick ställas in eller bokas om och hotell och resebyråer gick i konkurs. Detta i sin tur innebar att många människor blev utan arbete.

Det finns också branscher där man helt eller delvis ställde om arbetet till att bli digitalt, där hemarbete blev den nya normen.

Hemarbetet förde med sig både för- och nackdelar. Många upplevde att de fick en större flexibilitet i sin arbetstid, man slapp restider och man kunde arbeta mer ostört i sina ”myskläder” om man ville.

Men en del fick en sämre arbetsplats där de blev mer störda och hos vissa förstärktes också upplevelsen av isolering och man kände stor avsaknad av den viktiga sociala samvaron och utbytet med kollegor.

Oavsett om någon blev utan jobb eller jobbade hemifrån så innebar pandemin att människor började fundera mer kring sina liv – och inte minst sina arbetsliv. Enligt en artikel i amerikanska tidningen Forbes angav många av de som sagt upp sig att de ville ha ett större syfte och göra skillnad i samhället genom sina arbetsuppgifter. Känslan av att vilja ha en mening eller ett syfte är mer påtaglig under och efter en krissituation och förmodligen väcks liknande känslor hos människor när det som nu pågår ett krig inte långt från oss i Sverige.

Finns rätt kompetens?

Nu i mars månad finns cirka 75 000 arbetsannonser med cirka 202 000 jobb på svenska arbetsförmedlingens jobbsökarsida, Platsbanken. Under januari i år var 7,3 procent - totalt 369 607 personer inskrivna som arbetslösa. Det innebär att vi fortfarande har en statistiskt sett hög arbetslöshet i Sverige men vi har också många lediga arbeten. Att siffrorna ser ut som de gör visar tydligt på att det är brist på rätt kompetens.

Att få utveckla sin kompetens eller att skaffa sig nya kunskaper inom ett annat yrke var också en av anledningarna till att folk lämnade sina arbetsplatser enligt Forbes. Dels för att man insett att man kanske inte vill arbeta inom en bransch som är så sårbar, eller för att man vill ha ett yrke där det känns som att man är med och bidrar till större samhällsnytta.

Ledarskap och självledarskap

Enligt Forbes har de anställda tappat tålamodet med dåligt ledarskap. Att den närmaste chefen kan ha förtroende för sina anställda, motivera dem och få dem att känna sig sedda är avgörande. Enligt Brilliants ledarindex, finns ett starkt samband mellan bra ledarskap och engagemang.

Många av de anställda uppger också att de vill behålla den flexibilitet som pandemin gav dem med möjlighet att arbeta var de vill och att de i större uträckning själva ska kunna avgöra när de ska utföra sitt jobb. Förtroendet mellan ledaren och de anställda är viktigt oavsett om arbetet sker på ett kontor eller på distans. Troligtvis kommer arbetsplatsen att vara hybrid i framtiden och då gäller det att hitta rätt balans mellan friheten att kunna jobba på distans och styrkan i att träffas fysiskt.

Hur behåller man sina anställda?

Det är dyrt för en arbetsgivare att förlora talanger. Dels för att de måste lägga kraft, energi, tid och pengar för att försöka ersättningsrekrytera. Och när en anställd väl bestämt sig för att sluta kanske motivationen och produktionsnivån sjunker.

Tips till arbetsgivaren 

 • Se till att dina anställda alltid får möjlighet till kompetensutveckling. Om man känner att arbetsgivaren satsar på en och att man får möjlighet att utvecklas i sitt arbete och i sin karriär blir man mer lojal mot arbetsgivaren.
 • Kan du erbjuda flexibilitet i arbetet? Om den anställde får frihet och förtroende att i större utsträckning få välja varifrån och kanske till och med när man utför sina arbetsuppgifter så får den anställde också förtroende för dig som arbetsgivare.
 • Visa dina anställda att du uppskattar dem. Det behöver inte vara något stort, det kan till exempel bara vara att berömma någon för ett bra arbete eller fira någons framgång med att bjuda på lunch en tisdag.
 • Se regelbundet över dina anställdas lön, ligger de rätt i förhållande till konjunkturen? Rollen? Branschen? Kompetensen? Att förlora en talang endast på grund av lön är något som borde vara enkelt att undvika.
 • När du anställer någon ny, om du har möjlighet, välj den personen med mest passande inställning och attityd istället för att välja någon endast efter utbildning eller erfarenhet. Det går alltid att utbilda och lära upp en person, det är svårare att få en utbildad och erfaren person att ändra sin inställning och attityd (you don’t hire for skills, you hire for attitude, you can always teach skills). Våga investera i din nyanställde, då skapar du vass kompetens och får lojalitet på köpet.

Tips till den anställde

 • Ta ett samtal med din arbetsgivare. Vad tycker du om med ditt jobb? Vad är mindre roligt? Skulle du kunna göra en annan uppgift? Kanske du och en kollega vill byta uppgifter?
 • Prova på att vara volontär. Om du till exempel kan arbeta med eller stötta en hjälporganisation på något sätt kommer du kanske kunna känna att du är med och bidrar till något som är mer meningsfullt.
 • Tala om för din arbetsgivare vad du vill ha för kompetensutveckling. Om din arbetsgivare inte vet vad du önskar lära dig så är det svårt att erbjuda dig rätt utbildning.
 • Se till att vara rätt rustad i ditt lönesamtal. Om du på ett bra sätt kan motivera varför du ska ha en lönehöjning blir det lättare för din arbetsgivare att faktiskt ge dig det.
 • Se till att ha kul i ditt arbete. Den som kan bjuda på beröm får det ofta tillbaka. Oavsett om du arbetar på distans eller på ett kontor, bidra så mycket du kan till en go teamkänsla. Mår man bra på jobbet tenderar man också att göra ett bättre jobb.
 • Om du ändå lämnar ditt arbete, se till att du och din arbetsgivare är på god fot med varandra. Ni kan ju till exempel hamna i en kund- eller leverantörsrelation där ni har kontakt, eller så kanske du vill komma tillbaka till arbetsplatsen i framtiden.

 

Källor:
Förvaltarforum
Forbes

KUNSKAP & INSPIRATION
Vad gäller i framtidens arbetsliv?

Nya arbetssätt väcker frågor. Vi berättar vad som gäller kring tjänsteställe, arbetsmiljö och arbetsskadeförsäkring

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vet du hur personalen mår just nu?

Karin Stenqvist är supportansvarig på Hogia, hennes team använder verktyget Winningtemp för att snabbt kunna följa upp och agera om något inte är bra.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Tips för att varva ner mellan varven

Det är inte alltid lätt att undvika stress. Vi ger dig fem konkreta tips på hur du kan göra för att varva ner.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Walk-and-talk stärker relationen med medarbetaren

Fredrik Wallin är bolagschef på Hogia. Han har hittat många fördelar med att möta medarbetarna på en walk-and-talk.

Läs mer