Tips – så kompetensutvecklar du inför framtidens krav

Publicerad: 2022-05-23

Kompetensutveckling ökar motivationen samtidigt som den gör dig redo inför framtidens utmaningar – och möjligheter. Hogias Ali Issa lyfter fördelarna med att hålla sig ajour och ger sina bästa tips.

Min största drivkraft är viljan att ständigt utvecklas och lära mig mer. Jag ser mig själv som utvecklingsbar och har inställningen: det jag inte kan i dag kommer jag kunna imorgon om jag anstränger mig tillräckligt mycket.

Så sammanfattar den erfarne utvecklaren Ali Issa sin syn på den egna kompetensutvecklingen. Som utvecklingsansvarig för Hogia HR-Systems och nybliven Verksamhetsområdeschef kombinerar han rollen som produktutvecklare med att ha personalansvar för två utvecklingsteam.

 

Ali Issa

Ali Issa, utvecklings- och verksamhetsområdeschef, HR-systems.

 

Han har en gedigen bakgrund inom utveckling, med en Master i Software Engineering på Chalmers, följt av åtta år på Volvo IT i olika roller. Genom karriären har han varit noga med att kontinuerligt avsätta tid för lärande och reflektion.

Jag läser böcker, tittar på tutorials och ställer frågor till seniora kollegor. Ett knep jag använder är att lära genom att lära ut. Det funkar bra för mig, då det innebär att jag behöver formulera komplicerade koncept på ett förståeligt sätt.

Teknikutvecklingen ställer krav

Ali Issa beskriver sin bransch som både kunskapsintensiv och rörlig. Teknikutvecklingen går snabbt och det ställer krav på utvecklare och testare att hålla sig ajour.

Jag vet av egen erfarenhet att kompetensutveckling lönar sig på flera plan. Dels höjer det medarbetarnas motivation och arbetsglädje, vilket leder till minskad personalomsättning. Dels hjälper det oss att rusta inför framtidens utmaningar och möjligheter. Kunskapsutveckling innebär givetvis kostnader, men pengarna är välinvesterade då vår framgång vilar på medarbetarnas kompetens.

Inom HR-Systems har medarbetarna ett strukturellt stöd för kompetensutveckling. Bland annat har ledningen infört kompetenstimmar, som innebär dedikerad tid för lärande.

Man är ofta fokuserad på nuet och det är lätt att bli hemmablind. Ett sätt att bryta mönstret är ständigt lärande som i sin tur väcker nya idéer på förbättringar – att blicka framåt och ställa sig frågor som: hur kan vi förbättra våra arbetsprocesser? Hur kan vi bygga bättre produkter?

Ali berättar att man varje månad bjuder in medarbetarna till innovationsdagar, där man tillsammans väljer ut specifika ämnen att avhandla. Andra gånger kan var och en jobba fritt med en valfri teknik. Utvecklare och testare träffas också månadsvis i forumet ”Kodsnack”, där kodnära frågor diskuteras.

– Självklart skickar vi regelbundet våra medarbetare till konferenser för att förvärva kunskap inom den senaste tekniken. Utöver det så arrangerar vi interna utbildningar, så som Starskolan för utvecklare. Och vi har vid flera tillfällen bjudit in intressanta talare, som exempelvis Linus Kvarnhammar från SVT-serien Hackad.

Vilket resultat ser du efter att ni kontinuerligt jobbat med stöd för kompetensutveckling?

Att det resulterat i högre prestation, kreativitet och engagemang bland våra medarbetare. Kompetenstimmarna i kombination med innovationsdagarna har i sin tur mynnat ut i en rad förbättringar i våra produkter och våra arbetsprocesser.  

Till sist, vad är det viktigaste du personligen lärt dig av dina år med kompetensutveckling?

Att våga utmana mig själv. Med åren har jag lärt mig att vara bekväm med att vara obekväm. Jag tar mig an uppgifter som jag saknar erfarenhet av, och accepterar att misslyckande är vägen framåt och en förutsättning för min utveckling.

Ali Issas tips till medarbetare:

Du bör med jämna mellanrum inventera dina kunskaper och sätta upp en plan för vad som bör förbättras. Här kan du få mycket stöd av din chef.

Även om utbildningar, workshops, konferenser och andra strukturerade utbildningsformer är väsentliga så kan du lära dig mycket av att själv engagera dig i olika forum, ställa frågor till erfarna kollegor eller arbeta med svåra uppgifter.

Avsätt tid för din kompetensutveckling, annars riskerar det att inte bli av. Kom ihåg: när du investerar i dig själv och höjer din kompetens så gynnar du även arbetsgivaren.

Våga vara sårbar och visa att du inte kan allt. Faktum är att ingen av oss är fullärd. Det är viktigt att utveckla ett så kallat ”growth mindset”, där man ser sig själv som utvecklingsbar.

Och till ledningen:

Genomför återkommande kompetensinventeringar i ditt team för att få en tydlig bild av era styrkor och svagheter. Baserat på det kan ni planera kompetensutvecklingsinsatsen.

Inför strukturellt stöd för att främja en lärandekultur. Det kan göras genom att införa kompetenstimmar, innovationsdagar och liknande.

Främja lärandekulturen i teamet och skapa psykologisk trygghet där alla vågar ställa frågor och be om hjälp.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

KUNSKAP & INSPIRATION
Hur ser kraven på kompetensutveckling ut i framtiden?

En förändrad arbetsmarknad ställer nya krav på kunskap. Vi berättar om hur du kan arbeta med kompetensutveckling.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Ta kontroll över ditt lärande

Vår HR-specialist, Johanna Axelsson, berättar om hur du ser till att du får kontinuerlig kompetensutveckling.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad gäller i framtidens arbetsliv?

Nya arbetssätt väcker frågor. Vi berättar vad som gäller kring tjänsteställe, arbetsmiljö och arbetsskadeförsäkring

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hur behåller man sina medarbetare?

Vi ger dig våra tips för att få medarbetarna att vilja stanna kvar när trenden, The big quit, snart når Sverige.

Läs mer