Hogias hållbarhetsarbete

12.32
Planeringsmöte
12.32
Planeringsmöte

Hållbarhetstänk i varje led

Den ökande digitaliseringen bidrar till en hållbar utveckling av samhället. Miljöpåverkan minskar, företag kan öka sin effektivitet och sänka kostnader.

IT-produkter för ett hållbart företagande

Vi utvecklar IT-produkter som hjälper våra kunder att agera mer hållbart, till exempel:

  • IT-stöd för elektronisk hantering av fakturor. Det ger kunden ett effektivt fakturaflöde med ökad säkerhet och minsta möjliga manuella hantering. Dessutom minskar det pappersförbrukningen.   
  • Molntjänster som gör att kunden har tillgång till tjänsterna direkt via webbläsaren, var man än befinner sig. Kunden slipper att investera i egna servrar, vilket ger mindre energiförbrukning och färre hårdvaror i bruk. Vi kan garantera en hög IT-säkerhet och säker lagring av all data.
  • System för transportplanering, som hjälper våra kunder att bättre planera sina transportuppdrag. Bränsleförbrukning och därmed koldioxidutsläpp minskar. Slitage på både fordon och vägar minskar.
  • System för kollektivtrafik, som förser resenärer med information om sin resa i realtid. Det underlättar det kollektiva resandet och bidrar till att fler ser det som ett realistiskt alternativ till bilpendling. 
Hållbarhet
Hogia och Städa Sverige engagerar ungdomar att ta sitt miljöansvar

Intresset bland unga att städa naturen är stort. 45 000 ton skräp har hittills plockats upp.

Läs mer