Marie Vassiliadis
2023-04-12

Automatisk rapportering av farligt avfall hos Lessebo Åkericentral

Henrik Edberg på Lessebo berättar om fördelarna med den automatiska rapporteringen av farligt avfall till Naturvårdsverket.

Tillhör du dem som tycker att det kan vara tidskrävande och omständligt att registrera hantering av farligt avfall till Naturvårdsverket? Nu har Hogia en lösning där det i stället sker automatiskt. En som genast såg fördelarna och som redan har beställt tjänsten är Henrik Edberg, som är produktionschef på Lessebo Åkericentral.

Lessebo Åkericentral är ett anrikt transportsäljande företag med säte i Lessebo sedan 1942, och kund till Hogia i 20 år. Eftersom Lessebo Åkericentral är såväl mottagare som transportör och producent, och även mellanlagrar, är de med längs hela ledet och behöver rapportera till avfallsregistret varje dag i veckan.

– Vi nappade på Hogias erbjudande direkt, för oss var det en självklarhet. Tjänsten gör att det blir enkelt för oss. Nu slipper vi att logga in på Naturvårdsverkets portal varje gång vi ska registrera. Vi kommer att spara mycket tid och felmarginalerna kommer att minska, säger Henrik Edberg.

Hogia Moveit

Rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverkets elektroniska avfallsregister
(klicka på bilden för att öppna en större version)

Lagkrav

Sedan november 2020 är det krav på att rapportera in farligt avfall till Naturvårdsverkets elektroniska avfallsregister. Det ger Naturvårdsverket och tillsynsmyndigheter en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet, och ökar möjligheten att säkerställa att avfallet slutligen tas om hand på rätt sätt. Samtidigt har det visat sig skapa en hel del merarbete för många företagare. Rapporteringen upplevs som invecklad. Hogia såg då en möjlighet att kunna underlätta för sina kunder.

– När vi märkte att registreringsportalen upplevdes som krånglig och tidsödande, och vi samtidigt bedömde att vi kunde göra en integration till existerande programvara, valde vi att skapa en automatiserad tjänst. Vi vill hjälpa våra kunder att följa miljökrav på ett smidigt och enkelt sätt. Och genom den här tjänsten kan vår kund också göra rapporteringen åt sina kunder, säger Henrik Aleborg, VO-chef, Bygg- och anläggningstransporter, Hogia Logistics Systems.

Fyra minuters tidsbesparing

När du registrerar manuellt till Naturvårdsverkets portal måste du logga in med ditt bank-ID varje gång och skriva in detaljer som bland annat avfallskod, volym, avfallsproducent, transportör, mottagare, och datum. Har du transporterat olika artiklar, som exempelvis lysrör, batterier glödlampor och bensin, behöver du dessutom skriva in varje artikel för sig, även om alla har tillhört en och samma transport.

– En manuell rapportering på Naturvårdsverkets portal tar minst fem minuter för en van administratör.  I vårt system tar det bara en minut och risken för fel minskar betydligt eftersom du kan stanna kvar där och inte behöver byta miljö. Det skapar ett flöde mellan order, transport och registrering, säger Henrik Aleborg.

Kundcase – PHL Transport
Digital hantering av transportsedlar hos PHL Transport

Hos betongåkeriet PHL Transport sker hanteringen av transportsedlar helt digitalt med Moveit Bygg & Anläggning.

Läs mer
NYHETER
Ny funktion automatiserar rapportering av farligt avfall

Nu lanserar Hogia en funktion som automatiserar rapporteringen till Naturvårdsverket.

Läs mer
Nyheter
Hogia lanserar ny produkt för bygg- och anläggningsbranschen

Hogias nya webbapplikation Moveit Bygg & Anläggning digitaliserar hanteringen av arbetsorder mellan transportör, förare och entreprenör.

Läs mer
Logistik
Effektiva och smidiga transporter