Räkna ut RevPAR

Så här räknar du ut RevPAR, logiintäkt per disponibelt rum. Nyckeltalet anger logiintäkten i förhållande till disponibla hotellrum.

EXEMPEL: En hotellverksamhet har under en period 100 000 kr i logiintäkter. Antalet disponibla rum var under samma period 190 stycken. Logiintäkten per disponibelt rum (RevPAR) blir då 526,32 kr.

100 000 kr/190 rum = 526,32 kr RevPAR 

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på telefon 0303-663 50 eller skicka ett mejl till hotell@hogia.se

Tillsammans med partners får du inom hotellbranschen ett heltäckande stöd med exempelvis ekonomi integrerat med  hotellbokningssystemet. 

Läs också

Bransch
Hotell & Restaurang

Affärssystem för verksamheter inom besöksnäringen

Hotell- & restaurangssystem
Kunskap & inspiration
Räkna ut omsättning per anställd
Kunskap & inspiration
Nyckeltal för hotell och restauranger

För att din verksamhet ska nå ekonomisk framgång krävs mer än god mat, bra service och fina viner.

Läs mer
Kunskap & inspiration
Räkna ut råvarukostnaden

Råvarukostnad i procent av omsättningen = råvarukostnad/omsättning (i %)

Läs mer
Kunskap & inspiration
Räkna ut beläggningsgrad
Kunskap & inspiration
Räkna ut löneprocent