Räkna ut RevPASH

Revenue Per Available Seat Hour = Intäkt Per disponibel stolstimme.

Nyckeltalet anger omsättningen per tillgänglig stolstimme. För att få fram RevPASH tar du den totala omsättningen genom antalet stolar och dividerar med antalet öppet timmar.

Vid låg RevPASH bör du öka efterfrågan och ha en aktiv försäljning.

Vid hög RevPASH bör du undvika sällskap med udda antal gäster, ha kortare sittningar och höja priserna.

EXEMPEL: För en restaurang med 150 stolar som har öppet i 5 timmar med en total omsättning på 60 800 kr blir RevPASH 81 kr.

60 800 kr/150 stolar = 405,34 kr/5 timmar = 81,07 kr RevPASH 

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på telefon 0303-663 50 eller skicka ett mejl till hotell@hogia.se

Hogia erbjuder branschanpassade affärssystem för hotell- och restaurangbranschen.

Läs också

Bransch
Hotell & Restaurang

Affärssystem för verksamheter inom besöksnäringen

Hotell- & restaurangssystem
Kunskap & inspiration
Räkna ut omsättning per anställd
Kunskap & inspiration
Nyckeltal för hotell och restauranger

För att din verksamhet ska nå ekonomisk framgång krävs mer än god mat, bra service och fina viner.

Läs mer
Kunskap & inspiration
Räkna ut råvarukostnaden

Råvarukostnad i procent av omsättningen = råvarukostnad/omsättning (i %)

Läs mer
Kunskap & inspiration
Räkna ut löneprocent
Kunskap & inspiration
Räkna ut RevPAR