Nytt reseavdrag och pengar tillbaka för el och drivmedel

Publicerad: 2022-04-21

Innehåll

För att stärka Sverige i den rådande situationen har regeringen beslutat om ett åtgärdspaket. Åtgärdspaketet ska bland annat möta de ökade priserna på drivmedel och el och insatserna kommer att ske både på kort och på lång sikt.

Åtgärder på kort sikt:

Sänkt bränsleskatt och kompensation för fordon

Diesel- och bensinskatten sänks mellan juni och oktober år 2022 till den lägsta tillåtna nivån enligt EU:s regelverk. Det innebär att priset på bensin och diesel blir drygt 1,30 kronor lägre per liter, utöver den skattesänkning med 50 öre per liter som sker nu i maj.

Privatpersoner som äger en personbil kompenseras med 1000 kronor per bilägare. Boende i gles- och landsbygd där avstånden är stora, kan få ytterligare 500 kronor per bilägare i kompensation. Kompensationen utgår från maximalt en bil per person och det kommer gälla oavsett om det är ett el-, hybrid-, diesel-, eller bensindrivet fordon. Det kommer även att omfatta privatpersoner som har leasat en bil.

Utbetalningen av kompensationen kan ta tid då det är ett omfattande system som ska till. Men regeringens utgångspunkt är att drivmedelskompensationen ska betalas ut med automatik från augusti månad.

Tillskott till klimatbonusen

Klimatbonusen kommer att få ytterligare 3,9 miljarder kronor för att fortsätta minska beroendet av fossila bränslen och möta den ökande försäljning av främst elbilar. Därmed kommer en person som köper en elbil att fortsatt kunna få 70 000 kronor i ekonomiskt stöd.

Förlängd kompensation för elpriser

Kompensation för de höga elpriserna förlängs med ytterligare en månad i södra och mellersta Sverige där priserna har ökat mest. Ersättning kommer att ges för förbrukning mellan 400 kWh och 2000 kWh per månad. Den nedre gränsen har sänkts för att även hushåll med lägre energiförbrukning ska kunna få kompensation.

Den lägsta summan i stödet ligger på 100 kronor och gäller när kunden förbrukat över 400 kWh per månad. Den högsta summan är på 1000 kronor och gäller när kunden har förbrukat 2000 kWh och uppåt per månad. Stödet kommer att omfatta cirka 2 miljoner hushåll i Sverige.

 Förbrukning månad  (kWh)

 Stöd månad (kr)

 400 - 699

 100

 700 - 999

 200

 1000 - 1199

 300

 1200 - 1399

 400

 1400 - 1599

 500

 1600 - 1699

 600

 1700 - 1799

 700

 1800 - 1899

 800

 1900 - 1999

 900

 2000 och över

 1000

 

Vinterns elpriskompensation kommer att betalas ut via elnätsbolagen under april månad. Exakt när du får din ersättning beror på vilken modell för återbetalning ditt elnätsbolag har. När den förlängda elpriskompensationen kommer att utbetalas beror på elnätsbolagen då detta är ett frivilligt åtagande från deras sida.

Eftersom hela elkostnaden är avdragsgill för företag så kommer företag inte bli kompenserade för sin elförbrukning. Vissa företag betalar även en lägre skatt på el. Elkostnader ingår dock i de kostnader man kan få ersättning för inom ramen för omställningsstödet.

Bostadsbidragstillägg

För de barnfamiljer som har, eller senare i år kommer att ha, rätt till bostadsbidrag, finns också ett tilläggsbidrag under juli-december år 2022. Tilläggsbidraget kommer att motsvara 25 procent av det preliminära bostadsbidraget och kommer som mest att lämnas med 1 325 kronor per månad.

 

Åtgärder på längre sikt:

Nytt reseavdrag

Den 17 mars i år beslutade regeringen om en lagrådsremiss med förslag om ett nytt och förenklat reseavdrag. Förslaget innebär att det nuvarande reseavdraget ersätts med en skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Skattereduktionen kommer att beräknas på avståndet mellan bostad och arbetsplats istället för kostnaden för resan.

Nivåerna i lagrådsremissen innebär att en skattereduktion på 5 kronor per mil får göras för den del av resan som överstiger 1,5 mil enkel väg utanför storstadskommunerna. I vissa storstadskommuner föreslås den nedre avståndsgränsen istället vara 3 mil enkel väg. Skattereduktion ges upp till en övre avståndsgräns på 8 mil enkel väg.

Om du samåker eller cyklar till arbetet kommer du också ha rätt till skattereduktionen förutsatt att avståndet mellan bostad och arbetsplats överstiger den nedre avståndsgränsen.

Förslaget granskas nu av Lagrådet och under våren kommer Finansdepartementet att remittera ett förslag på förstärkta nivåer i reseavdraget. Förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 januari år 2023.

Fryst reduktionsplikt

Reduktionsnivåerna för diesel och bensin fryses till 2022 års nivåer under nästa år. Målet för regeringen är att detta förslag ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Pausad BNP-indexering

Den årliga omräkningen av skattesatserna på diesel och bensin pausades under 2021 och 2022 och regeringen föreslår att man pausar den även under 2023.

 

Läs mer om åtgärdspaketet på regeringens hemsida.

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

KUNSKAP & INSPIRATION
Ändrat begrepp påverkar årsredovisningsarbetet

Begreppet avge ändras till upprätta i årsredovisningen, vi berättar hur ändringen påverkar dig.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad händer med Bankgirot?

Paula da Silva, vd på P27, svarar på frågor om den nya betalningsinfrastrukturen

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Checklista inför bokslut

Att ha ordning på sina underlag är A och O. Vi ger dig en checklista med några viktiga saker att tänka på inför bokslut.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Ny lag om kortare betalningstider

Den nya lagen ska göra att mindre bolag inte får problem med likviditet när större bolag sätter villkoren.

Läs mer