Tillfällig lag fortsätter gälla under år 2022

Den tillfälliga lagen som underlättar för att hålla bolags- och föreningsstämmor som riksdagen beslutade om under pandemin kommer återigen att gälla från och med den 1 mars och under resten av året 2022.

För att förhindra spridning av covid-19 beslöt riksdagen under pandemin om en ny lag som ska göra det enklare att hålla bolags- och föreningsstämmor. Lagen gjorde det möjligt att hålla dessa stämmor utan fysisk sammankomst, vilket underlättade för många aktiebolag och föreningar. Därför beslöt riksdagen att förlänga lagen som alltså gäller från och med 1 mars och resten av år 2022.

Det är inte tillåtet för ett aktiebolag att använda fullmakter eller poströstning eller hålla digitala möten om det inte finns bestämmelser om detta i bolagets bolagsordning. En aktieägare måste enligt aktiebolagslagen alltid ha möjlighet att delta fysiskt i lokalen där bolagsstämman hålls.

Men i och med att riksdagen förlänger den tillfälliga lagen blir det återigen möjligt att hålla en bolagsstämma utan att aktieägarna möts fysiskt.

De stämmor som hölls mellan den 1 januari och sista februari i år omfattas inte av den tillfälliga lagen då den upphörde att gälla den 31 december 2021.

 

Läs mer på Bolagsverkets hemsida om vilka lättnader som gäller för de olika företags- eller föreningsformerna.

Läs den tillfälliga lagen i sin helhet på riksdagens hemsida.

KUNSKAP & INSPIRATION
Ändrat begrepp påverkar årsredovisningsarbetet

Begreppet avge ändras till upprätta i årsredovisningen, vi berättar hur ändringen påverkar dig.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Nya bestämmelser ska förenkla för företaget

Lali Fjellström på Srf konsulterna berättar om vilka förändringar och förenklingar de vill ha för företag.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Ny lag om kortare betalningstider

Den nya lagen ska göra att mindre bolag inte får problem med likviditet när större bolag sätter villkoren.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad händer med Bankgirot?

Paula da Silva, vd på P27, svarar på frågor om den nya betalningsinfrastrukturen

Läs mer