Banbrytande regelförenkling av bokföringslagen

Publicerad: 2024-02-28

Har du också tröttnat på att hålla reda på skrynkliga kvitton, pappersfakturor och att navigera genom arkiv fyllda med dammiga bokföringspärmar? Ett banbrytande lagförslag kan vara lösningen som gör detta till ett minne blott – redan till sommaren. Vi förtydligar hur du påverkas av den eventuella lagändringen och vad det kan betyda för framtiden.

Enligt dagens lagstiftning måste all ekonomisk information sparas i original i fyra år, även om den har blivit digitaliserad. Trots att syftet är gott – att underlätta för myndigheter att granska företag och förhindra ekonomisk brottslighet – så kan de flesta skriva under på att tiden har sprungit ifrån lagstiftningen i sin nuvarande form. Speciellt med tanke på dagens avancerade bokföringsprogram och hur enkelt och säkert ekonomisk information kan lagras digitalt.

Att uppdatera lagen för att passa in i en digital kontext har varit både efterlängtat och helt enkelt nödvändigt.

Historisk regellättnad

I januari 2024 kom äntligen något som betraktas som ljuset i slutet av tunneln: en lagrådsremiss från regeringen som lindrar kravet att bevara kvitton i fysisk form. I praktiken innebär det att pappersmaterial med räkenskapsinformation bara behöver sparas tills informationen har förts över i digital form.

Sveriges energi- och näringsminister Ebba Busch betraktar lagförslaget som ett av de största stegen mot regelförenkling på årtionden:

– För att sänka kostnaderna, öka konkurrenskraften och öka handlingsutrymmet för svenska företag och medborgare behöver regelbördan minskas, säger Ebba Busch i ett officiellt uttalande.

Regeringen räknar med att de föreslagna förändringarna i bokföringslagen kan hjälpa Sveriges företag att spara 3,9 miljarder kronor om året.

Läs mer om digitalisering: Nytt filformat ska underlätta för digital arkivering | Hogia

Vad betyder det för framtidens redovisning?

Mathias Petersson, som är produktägare för ekonomisystem på Hogia, ställer sig också positiv till det nya förslaget.

– Att slopa kravet på att spara räkenskapsinformation i den form den tagits emot är något som vi verkligen har längtat efter. Det kommer att driva på digitaliseringen ytterligare med funktioner inom automatisering, AI och maskininlärning, säger Mathias Petersson.

Även om den nya lagrådsremissen är en välkommen modernisering av bokföringsreglerna, betraktar Mathias Petersson detta som det första i många utvecklingssteg mot en framtid med fullt automatiserade ekonomisystem. Han ser många likheter med den pågående utvecklingen inom bilindustrin:

– Inom bilindustrin har man kommit långt i utvecklingen, med självkörande bilar som nästa steg. Vi på Hogia ser en liknande utveckling inom vår bransch, där ekonomisystem på sikt kommer att bli mer eller mindre självkörande, förutspår Mathias Petersson.

Nästa steg – krav på e-fakturor?

Vägen mot full automatisering är lång, men med det nya lagförslaget ser Mathias Petersson att man kan ta ytterligare kliv framåt i automatiseringen av vissa nyckelflöden, till exempel det som rör fakturering och leverantörsfakturor:

– Vi på Hogia strävar efter att få in alla leverantörsfakturor i digital form. Bokföringslagens modernisering är en del av det, men det behövs fler delar. Ett tänkbart nästa steg skulle vara att vi inför ett nationellt e-fakturakrav i Sverige. Det hade drivit på utvecklingen kring automation ytterligare, avslutar Mathias Petersson.

Modernisering av regler för kombiuppdrag

I samband med den nya lagrådsremissen föreslås också en lagändring om s.k. kombiuppdrag, där ett företag anlitar samma revisionsbyrå både för biträde vid bokföringen och för revision. 

Syftet är att det ska bli lättare för företag att anlita en revisor, samtidigt som man kan dra full nytta av de bästa tekniska lösningarna för sin bokföring.

Då förväntas det nya lagförslaget börja gälla

Remissen ligger för närvarande hos Lagrådet, som formellt ska granska förslaget för att säkerställa att det är förenligt med befintlig lagstiftning. Därefter kommer regeringen göra en sista bearbetning innan förslaget formellt kan röstas igenom.

Om allt går enligt plan, förväntas den nya lagen träda i kraft redan den 1 juli 2024. Förhoppningsvis återstår det alltså inte många månader av krånglig pappersexercis.

KUNSKAP & INSPIRATION
Nytt filformat ska möjliggöra digital arkivering efter konstens alla regler

Digital arkivering av räkenskapsinformation kompliceras av bokföringslagen. SIE-Gruppens förslag på filformat kan vara lösningen.

Läs mer
Hogia OpenHR Utlägg & Resa
Enkel och effektiv hantering av kvitton, utlägg och reseräkningar
KUNSKAP & INSPIRATION
Inkomstdeklaration 2 har digitaliserats – nu väntar nästa steg

Skatteverkets API för inkomstdeklaration 2 har, efter intensivt arbete, stöd från Hogia. Till våren kommer nästa steg; vi är redo!

Läs mer
Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
Elektronisk fakturahantering
Effektiva flöden är en självklarhet!

Både för inkommande och utgående fakturor

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!