Hållbarhet – en attraktionsfaktor!

Publicerad: 2022-05-19

Fler och fler företag ser vinsten av att arbeta aktivt med hållbarhet, inte minst för att attrahera ny personal. Mimmi Cromberger är HR- och hållbarhetsstrateg på Hogia, hon berättar att ett aktivt hållbarhetsarbete står högt på listan när man söker en ny arbetsgivare

När unga söker arbete vill de att arbetsgivaren ska ha ett genuint hållbarhetsarbete. Det visar bland annat ett antal undersökningar utförda av Ungdomsbarometern. Mimmi Cromberger arbetar som HR- och hållbarhetsstrateg på Hogia. Hon vet hur viktigt det är att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor och att kommunicera kring sitt hållbarhetsarbete för att attrahera nya medarbetare.

 

Mimmi Cromberger

Mimmi Cromberger, HR- och hållbarhetsstrateg.

 

Hållbarhetsarbete attraherar ny personal

Det är inte bara de unga som tycker att hållbarhetsarbete är viktigt. Mimmi berättar att hon tagit del av flera undersökningar som visar att hållbarhet är något man generellt värdesätter hos en arbetsgivare när man söker nytt arbete. Det kan därför vara avgörande om ett företag är bra på att kommunicera kring hållbarhet på rätt sätt.

– Att man arbetar aktivt med hållbarhet kan man visa på många olika sätt, exempelvis via sin hemsida, sociala medier eller i platsannonser. Men jag tycker att istället för att skriva att man har ett aktivt hållbarhetsarbete så ska man berätta om konkreta exempel, säger Mimmi. För att undvika en greenwashing-effekt* behöver man också vara ärlig och transparent. Samtidigt tycker jag att det är synd om man blir så försiktig att man knappt vågar berätta om det man faktiskt gör, av rädsla att det ska uppfattas på fel sätt.

Många områden inom hållbarhet

Begreppet hållbarhet har för många blivit lika med miljömedvetenhet. Men hållbarhet består av tre olika dimensioner, ekologisk (miljömässig), ekonomisk och social. I korthet kan ekologisk hållbarhet handla om till exempel klimatpåverkan, resursförbrukning, avfallshantering, kemikalieanvändning med mera. Social hållbarhet kan till exempel handla om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Och den ekonomiska hållbarheten kan handla om exempelvis mutor, korruption, etiska investeringar och skatter.

– Mitt arbete som hållbarhetsstrateg handlade inledningsvis om att få en övergripande bild av vad vi på Hogia redan gör kopplat till hållbarhet, utan att vi har definierat det så. Utifrån det tog jag fram ett dokument som beskriver det och som dessutom visar på hur det arbetet stöttar de globala målen.

De globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030 och de globala målen antogs i september 2015 av FN:s stats- och regeringschefer från hela världen. Målen ska hjälpa människor till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Målen ska nås år 2030.

Det finns idag 17 globala mål och de handlar bland annat om att utrota fattigdom och svält, bekämpa klimatförändringarna, minska ojämlikhet och se till att alla människor har rent vatten och sanitet. Mimmi berättar att hon också tagit fram ett dokument som beskriver vad Hogia gör som stöttar de globala målen.

– Detta dokument och vår nya hållbarhetspolicy hjälper oss både internt och i externa dialoger, då vi upplever att många av våra befintliga och potentiella kunder, partners och medarbetare vill veta hur vi arbetar med hållbarhet, säger Mimmi.

Hållbarhetsansvaret börjar hos dig själv

Utifrån sin roll som hållbarhetsstrateg kan Mimmi påverka hur och vad vi arbetar med på Hogia. Hon berättar att många hållbarhetsaspekter fanns med i vår kultur från början, vilket innebär att många redan agerar och fattar beslut utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

– Men hållbarhet är allas ansvar. Därför är det viktigt att vi alla ska ha både kompetens och möjlighet att fatta beslut och göra våra val utifrån ett hållbart perspektiv.

Mimmi berättar att hon anser att det är värdefullt för de flesta verksamheter att ha en eller flera personer som har kompetens inom området hållbarhet. En hållbarhetspolicy och/eller strategi kan också ge vägledning till organisationen i de val som ska göras och beslut som ska fattas.

– Att kommunicera ut sin hållbarhetsstrategi eller policy är viktigt, jag är till exempel ute på våra olika bolag och pratar om hållbarhet. När verksamheten har kompetens inom området är det lättare för medarbetarna att kunna arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Tips för att komma igång med hållbarhetsarbetet

  • Utse gärna en hållbarhetsansvarig – se vad ni redan gör i verksamheten.
  • Ta fram en hållbarhetspolicy/strategi – se till att höja kompetensen inom hållbarhet hos era medarbetare.
  • Gräv där du står – funder över vilka hållbarhetsfrågor som ligger er verksamhet närmast eller er varmast om hjärtat.
  • Små snabba steg – börja i det lilla så att ni kommer igång, ett agilt perspektiv helt enkelt.
  • Utöka successivt – bygg på med något mer allteftersom.
  • Skapa förutsättningar för långsiktighet redan från början – den bästa sortens hållbarhetsinitiativ är de som ger ett ömsesidigt värde för verksamheten och för samhället.
  • Kommunicera det ni gör.

– Man måste också vara ödmjuk inför det faktum att ingen organisation är komplett och perfekt när det gäller hållbarhet. Alla har säkerligen områden som man behöver arbeta mer med och/eller där man behöver flytta fram gränserna, men man måste börja någonstans, avslutar Mimmi.

 

*Greenwashing, grönmålning, eller gröntvättning innebär att en verksamhet försöker marknadsföra en bild av att den är miljövänlig eller hållbar utan att den i själva verket är det. Det kan också innebära att en verksamhet framhäver en utförd åtgärd som dock kan vara obetydlig jämfört med annan påverkan som den orsakar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

KUNSKAP & INSPIRATION
Har synen på välgörenhet förändrats?

Sofia Breitholtz, vd på Reach for Change, berättar om en växande trend med att satsa på hållbar välgörenhet.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad innebär egentligen hållbarhetsredovisning?

Lali Fjellström på Srf konsulterna berättar mer om vilka fördelar du får med ett aktivt hållbarhetsarbete.

Läs mer
Hållbarhet
Hållbart företagande för en hållbar omvärld
KUNSKAP & INSPIRATION
Vet du hur personalen mår just nu?

Karin Stenqvist är supportansvarig på Hogia, hennes team använder verktyget Winningtemp för att snabbt kunna följa upp och agera om något inte är bra.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Cirkulär ekonomi – hur kommer vi dit som företag?

Vad är cirkulär ekonomi? Elin Bergman som är Chief Operating Officer på Cradlenet berättar om hur vi ställer om från linjär- till cirkulär ekonomi.

Läs mer