Sänkta arbetsgivaravgifter ska ge fler sommarjobb?

Publicerad: 2022-05-19

För att underlätta för unga att få sommarjobb sänker nu regeringen arbetsgivaravgifterna ytterligare för ungdomar mellan 19 och 23 år under sommarmånaderna år 2022.

Den svenska socialförsäkringen finansieras främst av socialavgifter. Med socialavgifter menas bland annat arbetsgivar­avgifter som arbetsgivare betalar för sina anställda eller andra arbetstagare som har fått lön för arbete i Sverige.

Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent på den bruttolön och förmånsvärden som arbetsgivaren betalar ut.

Arbetsgivaravgift går till:

År 2019 - 2022

Sjukförsäkringsavgift

3,55%

Föräldraförsäkringsavgift

2,60%

Ålderspensionsavgift

10,21 %

Efterlevandepensionsavgift

0,60 %

Arbetsmarknadsavgift

2,64%

Arbetsskadeavgift

0,20%

Allmän löneavgift

11,62%

Totalt

31,42 %

 

Lägre avgifter för födda 2004–2006

För ungdomar som har fyllt 15 år vid årets ingång men ännu inte 18 år betalar arbetsgivaren endast ålderspensionsavgift, 10,21 procent under vissa förutsättningar. För inkomstår 2022 gäller detta ungdomar som är födda 2004 till 2006. Den lägre avgiften gäller lön upp till max 25 000 kronor per person, månad och arbetsgivare. På lön över 25 000 kronor betalar arbetsgivaren avgifter med 31,42 procent.

Arbetsgivaravgifterna för unga mellan 19 och 23 år har redan sänkts tillfälligt från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 mars 2023. Den lägre avgiften är på 19,73 procent och gäller lön på upp till max 25 000 kronor per kalendermånad och person. På lön över 25 000 kronor är avgiften 31,42 procent.

Ytterligare sänkt avgift

Nu har regeringen beslutat om att tillfälligt sänka avgifterna ytterligare för unga mellan 19 och 23 år under sommarmånaderna. De nya arbetsgivaravgifterna för denna åldersgrupp gäller från den 1 juni 2022 och tillämpas på lön som utbetalas under perioden den 1 juni – 31 augusti 2022. Under dessa månader ska endast ålderspensionsavgiften som ingår i arbetsgivaravgiften på 10,21 procent betalas.

Skatteverket räknar automatiskt ut rätt arbetsgivaravgift vid inlämnandet av arbetsgivardeklarationen.

Var observant på tiden för utbetalning

Hogias HR-expert, Erik Douglasson, menar att det finns ett problem med regeringens ytterligare sänkning av avgifterna för unga mellan 19 och 23 år. Han berättar att det inte är när lönen tjänas in, som avgör nivån på arbetsgivaravgifterna, utan när den betalas ut. Vill man nyttja den lägre avgiften för utfört arbete i augusti får man som arbetsgivare i så fall betala ut ersättning för utfört arbete redan på augustilönen.

 

Hogias HR-expert Erik Douglasson

Erik Douglasson, HR-expert.

 

– Tanken bakom sänkningen är att det ska leda till fler sommarjobb för unga genom att företag får lägre arbetsgivaravgifter under sommarmånaderna och därmed kan anställa fler, säger Erik. Det som man missat när man konstruerat modellen, är att de flesta timavlönade får sin lön en månad efter att de utfört arbetet. Något som alltså inte tas hänsyn till då månaderna med lägre arbetsgivaravgift gäller utbetald lön under juni-augusti.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

KUNSKAP & INSPIRATION
Vem tar beslut om friskvårdsaktiviteter?

Lönespecialister och ekonomer kommer säkert få frågor om friskvårdsaktiviteter när Skatteverket tagit bort sin exempellista.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Ny lag ger ökat skydd för visselblåsare

Organisationer med över 50 anställda ska ha säkra interna rapporteringskanaler och stärkt skydd för visselblåsare.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Övergång till ISO 20022 – detta behöver du göra nu!

Pia Witte, ansvarig för Hogias banktjänstlösning, berättar vad du behöver göra inför övergången till ISO-standard.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad ska man tänka på inför lönesamtalet?

Madeleine Nordqvist, löneexpert på Hogia, ger sina råd till både dig som är chef och till dig som är anställd.

Läs mer